Praca na zewnątrz zimą a BHP

Chociaż zimy w Polsce z roku na rok są coraz łagodniejsze, to pracodawca musi liczyć się z tym, że zatrudnione przez niego osoby, będą wykonywały pracę na mrozie.

W jaki sposób niskie temperatury na zewnątrz, wpływają na BHP? Jakie działania powinien podjąć pracodawca, by nie tylko spełnić obowiązujące przepisy, ale również w należyty sposób zadbać o swoich pracowników? Wszystkie te kwestie powinny zostać omówione w szkoleniu wstępnym BHP przeprowadzanym przed rozpoczęciem pracy. W tym artykule poruszę jednak wyżej wymienione kwestie.

Temperatura dla pracujących wewnątrz budynków

W rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, szczegółowo
określono minimalne temperatury, jakie muszą panować w pomieszczeniach pracy. Wyszczególniono, że wartości te, nie mogą być niższe niż +14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Natomiast w tych lokalach, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną oraz pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż +18 °C.

Dowiedz się więcej w naszym wpisie – Ile powinna wynosić temperatura otoczenia w biurze według zasad BHP?

Praca na zewnątrz budynków

Obowiązujące akty prawne nie regulują minimalnej temperatury pracy, na zewnątrz.

Pracownicy zobowiązani są wykonywać pracę na rzecz pracodawcy nawet w czasie silnych mrozów, pod warunkiem, że ten w należyty sposób zadba o pracowników. Rozumie się przez to zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej (komfort termiczny), a także pomieszczenia socjalnego, w którym będą mogli się schronić w razie opadów lub znacznego pogorszenia się warunków pogodowych. Prawidłowy nadzór BHP jest niezwykle ważny w celu zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków do wykonywania obowiązków.

Odzież ochronna

Osoby zatrudnione, które wykonują pracę podczas sezonu zimowego na otwartej przestrzeni, muszą mieć zapewnioną odpowiednią odzież ochronną. Rodzaje środków ochrony indywidualnej wykazuje załącznik nr 2 do r.b.h.p (tabela 2). Według niej, pracodawca zobligowany jest zapewnić tym osobom m. in.: nakrycia głowy, środki ochrony kończyn górnych oraz dolnych. Ponadto, ubrania ochronne powinny być odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Kto dostarcza środki ochrony indywidualnej? Jakie są środki ochrony zbiorowej? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego bloga!

Pomieszczenie socjalne

Wymagania odnośnie pomieszczenia do ogrzewania się pracowników zawarto w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.
Taki pokój musi spełniać następujące wymagania:

  • temperatura minimalna panująca wewnątrz 16 °C;
  • na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co
    najmniej 0,1 m2 powierzchni;
  • całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2;
  • urządzenie do podgrzewania posiłków.

Posiłki i napoje regeneracyjne

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (r.p.p.n.) pracodawca zobligowany jest do zapewnienia napojów, pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni w temperaturze, poniżej 10 °C.

Więcej na temat posiłków regeneracyjnych pisaliśmy w artykule
https://ehsconsulting.pl/profilaktyczne-posilki-i-napoje/, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy! Sprawdź również naszą stronę, jeżeli szukasz profesjonalnego doradztwa – oferujemy również szkolenia BHP online oraz pomagamy sporządzić dokumentację BHP.

Podobne wpisy