Doświadczenie i wiedza

Certyfikat energetyczny

Jesteś zainteresowany/zainteresowana certyfikatem energetycznym?

Dnia 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące wydawanie i wymaganie świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCE) to dokument, który informuje o energetycznych właściwościach i efektywności energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest on obowiązkowy w niektórych krajach, w tym w Polsce i służy jako podstawowe narzędzie informacyjne dla nabywców, najemców i użytkowników budynków.

SCE jest wydawane na podstawie przeprowadzonej oceny energetycznej. Dokument ten informuje
o zużyciu energii przez budynek, co pozwala na porównanie efektywności energetycznej różnych obiektów.

Certyfikat energetyczny jest ważny przez określony czas i jest niezbędny dla wszystkich nowo powstałych budynków, zmodernizowanych bądź tych, które uczestniczą w obrocie nieruchomościami sprzedaż – wynajem. Jego celem jest promowanie budownictwa o niższym zużyciu energii
i świadomego gospodarowania zasobami.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 7 Października 2022 dostosowującej prawo Polskie do Europejskiej Dyrektywy EPBD (Energy Performance Buildings Directive – 2002/91/ EC) – świadectwo energetyczne powinien mieć każdy dom, mieszkanie, lokal usługowy, magazyn przeznaczony na sprzedaż, wynajem bądź na własne cele.

SCE należy sporządzić dla istniejącego budynku dopiero w momencie, gdy będzie on przedmiotem sprzedaży lub najmu.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są budynki:

 1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 3. przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 4. mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 5. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Brak świadectwa obarczone jest karą grzywny oraz brakiem możliwości zawarcia umów dotyczących nieruchomości.

Notariusz nie otrzymując Świadectwa Charakterystyki Energetycznej czy to przy wynajmie okazjonalnym, czy przy sprzedaży nieruchomości, zmuszony jest nałożyć karę od 2000 zł bez górnego limitu jak również prosić o dołączenie dokumentu w późniejszym terminie niezależnie od nałożonej kary.

Wynajmujący nieposiadający Świadectwa naraża się na możliwość podważenia umowy przez lokatora ze względu na brak informacji o kosztach użytkowania nieruchomości.

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Koszt jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:

 • od rodzaju lokalu/budynku,
 • wielkości lokalu/budynku.

Cena przygotowania certyfikatu energetycznego uwzględnia:

 • opracowanie dokumentacji,
 • dalsze konsultacje po wystawieniu certyfikatu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

JAK DŁUGO WAŻNE JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Sporządzone świadectwo energetyczne ma ważność 10 lat od momentu jego wykonania lub do momentu wprowadzenia zmian termomodernizujących budynek.

W JAKIEJ FORMIE SPORZĄDZANE JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Świadectwo jest wykonywane w wersji elektronicznej jak i tożsamej wersji drukowanej wysyłanej na adres zlecającego, zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

KTO MUSI UMIEŚCIĆ KOPIĘ ŚWIADECTWA W WIDOCZNYM MIEJSCU?

Obowiązek umieszczenia kopii świadectwa w widocznym miejscu dotyczy budynków:

 • powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (galerie handlowe, dworce etc.), w przypadku kiedy świadectwo jest już sporządzone;
 • których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2, i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

CZY TRZEBA DOKONAĆ AKTUALIZACJI ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH DLA BUDYNKÓW WYBUDOWANYCH PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI USTAWY?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

CZY SCE SPORZĄDZANE JEST DLA BUDYNKU, CZY LOKALU?

W momencie, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest budynek, świadectwo sporządzane jest dla budynku. Natomiast, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest lokal, świadectwo musi być sporządzone dla lokalu.

Dla nowych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. inwestor ma obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli masz inne pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z nami! Oferujemy szkolenie z diizocyjanianów, PPOŻ. i kompleksową obsługę BHP – EHS Consulting.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666