Doświadczenie i wiedza

HACCP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana HACCP?

Każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo, które ma kontakt z żywnością musi mieć wdrożony system GHP/GMP, a także bardzo często ma obowiązek opracować księgi HACCP.

Które przedsiębiorstwo ma kontakt z żywnością? Nie tylko miejsca, w których przygotowywane i serwowane są posiłki – m.in. restauracje, kawiarnie, bary oraz producenci żywności – w tym również zajmujący się konfekcjonowaniem, ale także sklepy, hurtownie, przedszkola i stołówki szkolne, samochody do transportu żywności – w tym food trucki, riksze i wózki z lodami, a także producenci opakowań do żywności. Nie możemy również zapomnieć o producentach karmy dla zwierząt.

Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze spożywczym również powinny mieć wdrożone systemy jakości.

Wielkość działalności również nie ma znaczenia – czy sprzedajemy precle z wózka czy mamy największy w województwie zakład produkcyjny – podstawy sanitarne wszystkich dotyczą takie same.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Sanepid – wydział higieny żywności lub Inspekcja Weterynaryjna – w zależności w jakim obszarze prowadzimy naszą działalność.

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Urzędnik Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej może nałożyć mandat wysokości do 500 zł.

Mandat wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

CO OZNACZAJĄ SKRÓTY GMP/GHP I HACCP?

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
HACCP – System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli

Księga GHP zawiera zbiór procedur, instrukcji oraz zapisów w zakresie:

 • Lokalizacji i otoczenie zakładu
 • Układu funkcjonalnego
 • Maszyn i urządzeń
 • Mycia i dezynfekcji
 • Zaopatrzenia w wodę
 • Kontroli odpadów
 • Monitoringu szkodników
 • Higieny personelu
 • Szkoleń personelu

Księga GMP zawiera zbiór procedur, instrukcji oraz zapisów w zakresie:

 • przyjęcia surowców i materiałów,
 • magazynowania i postępowania z surowcami,
 • procesów obróbki wstępnej,
 • procesów obróbki zasadniczej,
 • transportu wewnętrznego,
 • magazynowania wyrobów gotowych.

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Nie zawsze jednak księga HACCP jest wymagana i w przypadku niektórych działalności wystarczy samo GHP/GMP lub samo GHP (np. w przypadku samochodów do transportu żywności). W kwestii wymaganej dokumentacji najlepiej udać się do Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej – wydziału higieny żywności bądź Inspekcji Weterynaryjnej, którzy będą zajmować się odbiorem naszej działalności.

Najważniejsze zasady systemu HACCP dotyczą kolejno:

 1. Określenia wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec;
 2. Określania krytycznych punktów kontroli;
 3. Ustanowienia limitów krytycznych w krytycznych punktach kontroli;
 4. Ustanowienia i wprowadzenia w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli;
 5. Ustanowienia działań naprawczych, w przypadku gdy monitoring wykaże, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą
 6. Ustanowienia procedur, które powinny być regularnie przestrzegane, w celu sprawdzenia, czy podjęte środki działają i są skuteczne;
 7. Ustanowienia dokumentów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie HACCP? A może interesuje Cię szkolenie z bezpieczeństwa użytkowania diizocyjanianów? Skorzystaj z naszej pomocy! EHS Consulting oferuje profesjonalne usługi BHP w Warszawie i nie tylko!


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666