Doświadczenie i wiedza

Ocena oddziaływania na środowisko

Jesteś zainteresowany/zainteresowana otrzymania oceny oddziaływania na środowisko?

Firma EHS Consulting oferuje profesjonalne usługi oceny oddziaływania na środowisko, niezbędne dla każdego przedsięwzięcia przemysłowego i inwestycyjnego. Nasze doświadczenie i zaawansowane metody badawcze pozwalają na szczegółową analizę potencjalnego wpływu projektów na otaczające środowisko, zapewniając przestrzeganie wszelkich norm ekologicznych. Możesz liczyć na kompleksowe wsparcie w procesie planowania i realizacji działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Gwarantujemy, że każda ocena jest dokładna, wiarygodna i dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, co przekłada się na sukces projektów oraz ochronę środowiska naturalnego.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Na ocenę oddziaływania na środowisko trzeba zdecydować się, kiedy:

 • inwestycja może zawsze w znaczący sposób wpływać negatywnie na środowisko;
 • inwestycja może potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeśli instytucja, gdzie złożono wniosek zdecydowała o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ);
 • inwestycja może oddziaływać znacząco na obszar Natura 2000.

Czas trwania OOŚ jest uzależniony od wielkości inwestycji, jednak samo wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, będącej częścią Raportu OOŚ, trwa około rok. Przygotowanie końcowego opracowania raportu trwa kilka kolejnych miesięcy.

Oferta dedykowana jest inwestorom i decydentom.

Ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana przy planowanych przedsięwzięciach, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko. Może też być wymagana przy przedsięwzięciach, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Listę tych przedsięwzięć zawiera rozporządzenie Rady Ministrów.

OOŚ dotyczy głównie inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych.

Tak, konieczność powtórzenia oceny oddziaływania na środowisko (Ocena Oddziaływania na Środowisko – OŚ) może pojawić się w różnych okolicznościach. Oto kilka sytuacji, w których zazwyczaj rozważa się powtórzenie OŚ.

 • Zmiany w projekcie: Jeśli w trakcie realizacji projektu nastąpią istotne zmiany w zakresie, lokalizacji, technologii lub innych aspektach projektu, które mogą wpływać na środowisko, konieczne może być powtórzenie OŚ w celu oceny nowych skutków.
 • Zmiany w przepisach prawnych: Jeśli zmienią się przepisy prawne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, konieczne może być dostosowanie OŚ do nowych wymagań prawnych.
 • Wymogi organu nadzoru: Organ nadzoru lub agencja odpowiedzialna za Ocenę Oddziaływania na Środowisko może zażądać ponownej oceny w określonych okolicznościach, na przykład w przypadku pojawienia się nowych informacji o skutkach projektu.
 • Postęp prac: Jeśli projekt rozpocznie się w okresie, gdy informacje o środowisku są ograniczone, a w trakcie jego realizacji stają się dostępne bardziej szczegółowe lub aktualne dane, może to być uzasadnione powtórzeniem OŚ.
 • Wyniki monitoringu środowiskowego: Jeśli projekt jest już w trakcie realizacji i wyniki monitoringu środowiskowego wskazują na nieprzewidziane skutki, konieczne może być ponowne rozpatrzenie i ocena oddziaływania na środowisko.
 • Skargi i uwagi społeczne: Jeśli społeczność lokalna zgłasza skargi lub uwagi dotyczące rzeczywistego wpływu projektu na środowisko, może to wymagać ponownego zbadania tych kwestii w ramach ponownej oceny.

W każdym przypadku konieczność powtórzenia Ocenę Oddziaływania na Środowisko zależy od konkretnych okoliczności projektu, jego zmian i ewentualnych wpływów na środowisko. Warto również monitorować postęp prac i reagować na bieżąco, aby zapewnić zgodność z aktualnymi przepisami i minimalizować potencjalne skutki dla środowiska.

Koszt oceny oddziaływania na środowisko uzależniony jest od:

 • lokalizacji inwestycji,
 • skali planowanego przedsięwzięcia,
 • wykorzystania technologii realizacji i eksploatacji,
 • skali potencjalnych emisji,
 • innych czynników.

Po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia, przedstawiamy wycenę.

Cena uwzględnia:

 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,
 • opracowanie raportu,
 • dalsze konsultacje w sprawie OOŚ.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocena nie może zastąpić decyzji, ale przygotowuje najważniejsze informacje i dopiero na ich podstawie można podjąć decyzję. Ocena nie udziela odpowiedzi na pytanie „czy można w tym miejscu zlokalizować inwestycję?”, ale wskazuje odpowiedź na pytanie „co się wydarzy w chwili, kiedy ta inwestycja tu powstanie albo też nie powstanie?”.

Celem OOŚ jest dostarczenie decydentowi najważniejszych informacji o potencjalnych skutkach różnych możliwości i wariantów decyzyjnych:

 • budować lub też nie budować,
 • budować w tym albo też w innym miejscu,
 • zastosować taką lub też inną technologię,
 • narzucić takie lub inne warunki eksploatacji itp.

branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666