• Dokumentacja z zakresu gospodarki odpadami

    Dokumentacja z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty gospodarujące odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych.

Wykwalifikowani specjaliści ocenią jaki rodzaj pozwolenia/zezwolenia jest wymagany dla prowadzonej działalności/eksploatowanej instalacji i wskażą organ odpowiedzialny za wydanie decyzji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Wykonujemy dokumentację z zakresu gospodarki odpadami, w tym dla potrzeb:

  • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
  • uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy o odpadach),
  • uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy o odpadach).

Konsultacje oraz koordynowanie obowiązków realizowanych za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO, w tym:

  • związanych z rejestracją podmiotów w BDO (wytwórców odpadów, transportujących odpady, prowadzących recykling opakowań czy odpadów poużytkowych, itp.),
  • związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów oraz sporządzaniem sprawozdań o odpadach,
  • dotyczących wypełniania i rozliczania przez podmioty we własnym zakresie obowiązków
  • związanych z wprowadzaniem na rynek krajowy: pojazdów, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań i produktów w opakowaniach, produktów użytkowych.

Pośrednictwo w obrocie odpadami

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

 
Przeczytaj również: