• Bezpieczeństwo maszyn

Sprawdź, czy urządzenia i maszyny są bezpieczne!

Nasi eksperci w zakresie bezpieczeństwa maszyn, z przyjemnością doradzą Ci w następujących kwestiach.

Lp. Maszyny Podstawa prawna Komentarz
1 Audyt – wymagania MINIMALNE Dyrektywa Narzędziowa 2009/14/WE Pamiętaj, że każda maszyna użytkowana na terenie Polski przed wejściem do UE, czyli do roku 1 maja 2004 musiała zostać dostosowana do wymagań minimalnych.
2 Audyt – wymagania ZASADNICZE Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Wszystkie nowo budowane maszyny w Polsce lub obecnie sprowadzane do Polski spoza terenu UE obecnie muszą być dostosowane do wymagań zasadniczych.
3 Audyt – wyposażenie elektryczne Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE Całe wyposażenie elektryczne na wszystkich maszynach musi spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej.
4 Audyt – bezpieczeństwo pożarowe maszyn EN ISO 19353 Maszyny, w których występuje zagrożenie pożarem, muszą być zabezpieczone zgodnie z normą 19353. Audyt obejmuje też weryfikację czy maszyna posiada zagrożenie pożarowe pod względem przepisów.
5 Audyt – ATEX bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Ocena zagrożenia wybuchem) 1999/92/WE Każde użytkowane maszyny, w których znajdują się wybuchowe ciecze (gazy) lub pyły muszą posiadać Ocenę zagrożenia wybuchem).
6 DZPW – Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931 Obowiązkiem użytkownika maszyny, w której występuje atmosfera wybuchowa jest posiadanie dokumentu DZPW.
7 Ocena ryzyka maszyny EN 12100 Każda nowobudowana maszyna lub sprowadzona spoza terenu UE musi mieć przeprowadzoną ocenę ryzyka zgodnie z normą 12100.
8 Analiza HAZOP EN IEC 61882 Jest to analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny i instalacji.
9 Analiza układu sterowania (SIL/PL) EN ISO 13849-1 i 2 Budując nowe układy bezpieczeństwa (E-stopy, kurtyny świetlne, krańcówki bezpieczeństwa) należy przeprowadzić analizę układu bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy zaprojektowana elektryka, pneumatyka, hydraulika na maszynie jest wykonana w sposób prawidłowy.
10 Analiza ergonomii maszyn EN 614-1 Wykonujemy analizę pracy operatorów przy maszynach.
11 Szkolenia – bezpieczeństwo maszyn Dyrektywa Maszynowa, Niskonapięciowa, ATEX Prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa maszyn – najczęściej dla konstruktorów, projektantów, automatyków lub utrzymania ruchu.
12 Certyfikacja CE – doradztwo Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Doradzamy firmom budującym nowe maszyny lub szafy elektryczne.
13 Pomiary elektryczne maszyn EN 60204-1 Wykonujemy pomiary zgodnie z normą 60204-1 przy budowie nowych maszyn lub ich modyfikacjach.
14 Pomiary ESD – elektrostatyka EN ISO 61340-5-1 Przeprowadzamy pomiary ESD – strefy zagrożone wybuchem muszą mieć przeprowadzone pomiary ESD.
15 Opracowanie instrukcji obsługi maszyny EN ISO 20607 Opracowujemy instrukcję obsługi – każda maszyna w Polsce musi posiadać instrukcję obsługi zgodnie z normą 20607.
16 Modernizacje maszyn PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) Wykonujemy modernizację maszyn po audycie lub kontroli organów zewnętrznych.
17 Opinie techniczne wypadków związanych z maszynami Biegły Sądowy, specjalność: Bezpieczeństwo maszyn
18 Przeglądy PPOŻ – GAZEX / PWP / Hydranty / Zbiorniki PPOŻ Wykonujemy przeglądy:

  • Gazexy – czujniki stężenia gazu trzeba przeglądać co 3 miesiące
  • PWP – przeciwpożarowe wyłączniki prądu co rok
  • Hydranty – co rok

Jeśli jesteś zainteresowany także innymi wartościowymi szkoleniami, skontaktuj się z nami! Bezpieczne użytkowanie diizocyjanianów, ochrona przeciwpożarowa i wiele więcej z EHS Consulting.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!