Doświadczenie i wiedza

Szkolenia BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami BHP?

Kiedy myślimy o BHP, najczęściej pojawiającym się pierwszym skojarzeniem jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane tuż po podpisaniu umowy, ale jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania zadań z niej wynikających. Bez wątpienia szkolenia okresowe BHP są niezwykle istotne z uwagi na uświadamianie pracowników o ewentualnych zagrożeniach wynikających z objęcia danego stanowiska, a także radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawią się wszelkie niedogodności takie jak np. pożar lub wypadek.

Z kodeksu pracy (Art. 94, pkt 4) wynika, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w tej dziedzinie, a także to w jego zakresie leży zapewnienie swojej kadrze bezpiecznych warunków pracy. Poza aspektami technicznymi kluczową rolę odgrywa również znajomość zasad BHP, z których wiedza przekazywana jest właśnie podczas szkoleń okresowych i wstępnych.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Nie tylko warto, ale nawet taki masz obowiązek jako pracodawca. Z kodeksu pracy (Art. 94, pkt 4) wynika, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w tej dziedzinie, a także to w jego zakresie leży zapewnienie swojej kadrze bezpiecznych warunków pracy. Poza aspektami technicznymi kluczową rolę odgrywa również znajomość zasad BHP, z których wiedza przekazywana jest właśnie podczas szkoleń okresowych i wstępnych.

Odpowiedzialność w zakresie BHP spoczywa na pracodawcy i to on musi pamiętać o tym, aby kadra pracownicza uczestniczyła w obowiązkowych szkoleniach, w czasie który regulują poszczególne przepisy prawne. Pierwsze szkolenie obejmujące instruktaż ogólny i stanowiskowy należy zaplanować jeszcze przed dopuszczeniem do pracy nowego pracownika. Kolejnym koniecznym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia okresowego, które przypada na okres do szóstego lub do dwunastego miesiąca pracy – w zależności od obejmowanego stanowiska.

Czas trwania audytu jest uzgadniany każdorazowo z Klientem. Z naszego doświadczenia wynika, że ilość audytowych jest w szczególności uzależniona od wielkości organizacji. Przykładowo:

 • zakład liczący do 100 pracowników, branża usługowa – 1 dzień audytowy
 • zakład liczący od 200 do 1000 pracowników, branża produkcyjna – minimum 2 dni audytowe.

W przypadku szkoleń wstępnych – każdy nowo zatrudniony pracownik – bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy w tym również.: praktykanci; osoby zatrudnione do przyuczenia zawodu.

Oprócz pracowniczego środowiska pracy należy mieć również na uwadze, że pracodawca także jest obowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu BHP niezbędnego, aby zadbać nie tylko o siebie podczas pełnienia swojej funkcji, ale także wszystkich pracowników. Świadomość istniejących szkodliwych dla zdrowia czynników, zagrożeń i ewentualnych możliwych zdarzeń pozwala się lepiej na nie przygotować, a tym samym zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Wiesz już, że w zależności od rodzaju szkoleń BHP (czy mowa jest o wstępnych, czy okresowych) termin ich przeprowadzania przypada na inny okres. W tej kwestii należy mieć na uwadze również ważność szkolenia BHP, przez którą konieczne jest jego powtórzenie. W zależności od charakteru pracy zmieniają się również wymogi dotyczące szkoleń.

Okresowe szkolenia dla  stanowisk robotniczych powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Osoby, które wykonują pracę na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych, zobowiązani są przejść szkolenie okresowe przynajmniej raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowych kierowani są na kurs, seminarium lub samokształcenie co 6 lat.

Interesuje Cię ośrodek, który oferuje również możliwość odbycia szkolenia BHP online? Dla EHS Consulting to żaden problem! Gwarantujemy, że w takiej formie obsługa BHP również będzie na najwyższym poziomie, a jakość naszych usług nie spadnie. Zaufaj naszemu doświadczeniu i zgłoś się do nas.

Koszt szkolenia BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:

 • formy szkolenia – online czy stacjonarnie (w siedzibie Klienta), cena szkoleń online jest z reguły niższa,
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za 1 uczestnika jest co do zasady niższa,
 • użytego sprzętu podczas szkolenia – w przypadku zastosowania VR  lub sprzętu ppoż. – trenażer do wywołania ognia oraz podręczny sprzęt gaśniczy – cena szkolenia będzie wtedy wyższa.

Cena szkolenia BHP uwzględnia:

 • przeprowadzenie samego szkolenia – stacjonarnie lub w formie online,
 • dojazd do Twojej firmy – w przypadku szkoleń stacjonarnych,
 • materiały dla uczestników,
 • możliwość konsultacji po szkoleniu,
 • wystawienie odpowiedniego zaświadczenia po szkoleniu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie decyzji o współpracy


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PIERWSZE SZKOLENIE BHP?

Odpowiedzialność w zakresie BHP spoczywa na pracodawcy i to on musi pamiętać o tym, aby kadra pracownicza uczestniczyła w obowiązkowych szkoleniach, w czasie który regulują poszczególne przepisy prawne. Pierwsze szkolenie obejmujące instruktaż ogólny i stanowiskowy należy zaplanować jeszcze przed dopuszczeniem do pracy nowego pracownika. Kolejnym koniecznym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia okresowego, które przypada na okres do szóstego lub do dwunastego miesiąca pracy – w zależności od obejmowanego stanowiska.

SZKOLENIA BHP WARSZAWA – INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY I OGÓLNY

Szkolenie wstępne BHP oraz szkolenie okresowe BHP są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a koncentracja uwagi na poszczególne tematy jest uzależniona od pełnionej funkcji, a także rodzaju prowadzonej działalności. Warto wiedzieć, że program szkoleń wstępnych składa się z dwóch części.

Szkolenia wstępnego z zakresu BHP o charakterze instruktażu ogólnego– jest to szkolenie teoretyczne, podczas którego pracownik zaznajamia się z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy. Taki kurs może być przeprowadzony jako szkolenia z zakresu BHP online w formie e-learningu.

Szkolenie wstępne BHP o charakterze instruktażu stanowiskowym – mowa o szkoleniu organizowanym na terenie firmy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym stanowisku.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY – ORGANIZACJA SZKOLEŃ BHP I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO PRACY

Podczas prowadzenia działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów są zobowiązani zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, a do kluczowych w tym zakresie obowiązków należą m.in.:

 • zorganizowanie wstępnego szkolenia BHP;
 • systematyczne przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP;
 • edukowanie pracowników na temat przepisów i zasad BHP;
 • udostępnianie jasno określonych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, a także ryzyka wystąpienia uciążliwych lub niebezpiecznych na danym stanowisku zagrożeń;
 • zapewnienie każdemu z pracowników niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

Nierzadko zrozumienie przepisów BHP bywa nieprostym zadaniem, dlatego skorzystanie z pomocy specjalistów w tym zakresie znacząco jest w stanie usprawnić cały proces.

NOWY PRACOWNIK LUB KONTYNUACJA ZATRUDNIENIA – KIEDY NIE TRZEBA PRZEPROWADZAĆ SZKOLEŃ BHP?

Na powyższej liście punkt pierwszy wymaga drobnego wyjaśnienia, ponieważ jeśli czas trwania zatrudnienia dobiegł końca, ale pomiędzy pracownikiem a pracodawcą została podpisana kolejna umowa o pracę, której zakres obowiązków jest wciąż taki sam lub podobny, to nie ma konieczności ponownego przeprowadzania szkolenia ogólnego i stanowiskowego. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy w firmie ma pojawić się nowa osoba, wtedy pierwszym krokiem powinno być zorganizowanie dla niego szkolenia BHP wstępnego, po którym należy uzyskać pisemne potwierdzenie, że rzeczywiście się odbyło i pracownik wziął w nim udział. Wzór karty szkolenia wstępnego jest niezwykle prosty i łatwy do zrozumienia. Najważniejszymi elementami karty są podpisy – kierownika komórki organizacyjnej i osoby, której udzielono instruktażu.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ BHP PRZEPROWADZANYCH W ZAKŁADZIE PRACY

Wiesz już, że z kodeksu pracy wynikają obowiązki, którym zatrudniający musi podołać w celu zapewnieniu pracownikom warunków do bezpiecznego wykonywania pracy. Warto wiedzieć, że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały unormowane informacje dotyczące m.in.:

 • zasad szkoleń w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zakresu szkolenia w dziedzinie BHP;
 • wymagań obejmujących sposób realizacji i przebiegu programu szkolenia;
 • dokumentacji potwierdzającej odbycia szkolenia z obszaru zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • pracownika lub pracodawcy, w którego przypadku podjęcie przez niego pracy nie wymaga ukończenia szkolenia.
Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy

KTO MUSI ODBYĆ SZKOLENIE BHP?

Każde szkolenie BHP Warszawa, Kraków, Wrocław czy w jakimkolwiek innym mieście musi zostać przeprowadzone przez komórkę organizacyjną dedykowaną do tego typu czynności. Dodatkowo warto wiedzieć, że szkolenia odbywają się w czasie pracy i przypadają na pierwszy dzień zatrudnienia. Kto musi wziąć w nich udział? Każdy nowo zatrudniony pracownik – bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy w tym również.:

 • praktykanci;
 • osoby zatrudnione do przyuczenia zawodu.

Oprócz pracowniczego środowiska pracy należy mieć również na uwadze, że pracodawca także jest obowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu BHP niezbędnego, aby zadbać nie tylko o siebie podczas pełnienia swojej funkcji, ale także wszystkich pracowników. Świadomość istniejących szkodliwych dla zdrowia czynników, zagrożeń i ewentualnych możliwych zdarzeń pozwala się lepiej na nie przygotować, a tym samym zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

SZKOLENIE BHP WARSZAWA – EHS CONSULTING PRZEPROWADZA SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW, PRACODAWCÓW I FIRM

Bez względu na to, czy interesują Cię szkolenia BHP dla pracownika, czy pracodawców – świetnie trafiłeś, EHS Consulting zorganizuje szkolenia okresowe, jakich potrzebujesz. Są one prowadzone dla wielu różnych grup zawodowych. Przygotowaliśmy szkolenia okresowe BHP dla m.in.:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stanowisk robotniczych;
 • stanowisk administracyjno-biurowych;
 • stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Dodatkowo w zależności od Twoich preferencji możesz wybrać dla siebie dogodną formę szkolenia: kurs BHP, samokształcenie kierowane, instruktaż oraz seminarium lub szkolenie BHP online.

CO ILE PRZEPROWADZA SIĘ SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW?

Wiesz już, że w zależności od rodzaju szkoleń BHP (czy mowa jest o wstępnych, czy okresowych) termin ich przeprowadzania przypada na inny okres. W tej kwestii należy mieć na uwadze również ważność szkolenia BHP, przez którą konieczne jest jego powtórzenie. W zależności od charakteru pracy zmieniają się również wymogi dotyczące szkoleń.

 • Okresowe szkolenia dla  stanowisk robotniczych powinno się przeprowadzać nie rzadziej niżraz na 3 lata.
 • Osoby, które wykonują pracę na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych, zobowiązani są przejść szkolenie okresowe przynajmniejraz w roku.
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowych kierowani są na kurs, seminarium lub samokształcenieco 6 lat.

Interesuje Cię ośrodek, który oferuje również możliwość odbycia szkolenia BHP online? Dla EHS Consulting to żaden problem! Gwarantujemy, że w takiej formie obsługa BHP również będzie na najwyższym poziomie, a jakość naszych usług nie spadnie. Zaufaj naszemu doświadczeniu i zgłoś się do nas.

OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP – OFERTA EHS CONSULTING

Warto zdawać sobie sprawę, że wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinna być przekazywana jedynie na obowiązkowych szkoleniach BHP dla pracodawców czy pracowników – do których zaliczają się szkolenia wstępne i okresowe. W ofercie EHS Consulting dostępne są także inne tematyczne kursy – związane są z:

 • pracą z substancjami chemicznymi;
 • pracą na wysokości;
 • pracą w wykopach;
 • pracą w przestrzeniach zamkniętych.

Poza wyżej wymienionymi specjalizujemy się także w organizowaniu szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, szkoleń dla firm oraz profesjonalnych szkoleń z ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo prowadzimy szkolenia z:

 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • analizy ryzyka zawodowego;
 • zasad ewakuacji.

Nie eksperymentuj, przygotuj każdego pracownika do pracy i spraw by czuł się w pełni komfortowo i bezpiecznie. Profesjonalne szkolenia BHP dla firm w Warszawie tylko z EHS Consulting.

SZKOLENIA BHP WARSZAWA – PROFESJONALNA OBSŁUGA WCALE NIE MUSI BYĆ KOSZTOWNA

Wyznajemy zasadę, że kursy i szkolenia BHP muszą być najwyższej jakości. Nie idzie to jednak w parze z zawrotną ceną za te usługi. Nasza oferta zarówno w zakresie BHP, jak i PPOŻ dla pracowników jest dostosowana finansowo do każdego portfela. Wspólnie ustalimy czas trwania szkolenia oraz jego warunki. Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenie dla większej liczby pracowników – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, aby móc stworzyć indywidualną ofertę.

DLACZEGO SZKOLENIA BHP Z EHS CONSULTING TO NAJLEPSZY WYBÓR?

EHS Consulting to ośrodek oferujący szkolenia BHP w Warszawie i online każdemu, komu zależy na profesjonalizmie i rzetelności. Nasze usługi stoją na najwyższym poziomie, dzięki czemu każdy Klient zyskuje pewność, że w jego miejscu pracy zapanuje maksymalny poziom bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie zapewnić całkowity nadzór BHP w Twojej firmie od oceny ryzyka zawodowego przez szkolenia wstępne, aż po szkolenie okresowe z zakresu BHP osób kierujących pracownikami.

Chętnie podzielimy się naszą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w trosce o zdrowie pracowników. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu takich usług pozwala nam przeprowadzać najskuteczniejsze szkolenia i kursy w każdym zakładzie pracy – obsługa BHP z EHS Consulting!


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666