• Nadzór BHP

Jeśli prowadzisz inwestycję budowlaną, bądź zatrudniasz wielu pracowników, zapewne będziesz potrzebować wsparcia w nadzorze nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Nadzór BHP – Warszawa i okolice

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie podczas prowadzenia prac budowlanych na obiektach energetycznych (m.in. przy modernizacji bloków – instalacje do odazotowania i odsiarczania spalin, usuwania rtęci), czy budowie obiektów budowlanych. Współpracujemy z firmami o różnym profilu działalności (m.in. produkcja, logistyka, administracja).

Jeśli nie chcesz zatrudniać etatowego pracownika Służby BHP – powierz zadania BHP zewnętrznemu specjaliście i zleć profesjonalny nadzór BHP w Warszawie i okolicach.

Nadzór BHP w firmie – kiedy powołać koordynatora ds. BHP do nadzorowania warunków pracy?

Koordynator ds. BHP powinien zostać powołany wszędzie tam, gdzie w jednym miejscu świadczą pracę pracownicy różnych pracodawców, a w trakcie wykonywania tych mogą stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenia. Nie ma żadnego znaczenia, czy roboty realizowane przez różnych podwykonawców wykonywane są na budowie, w zakładzie przemysłowym, czy też w budynku biurowym. Istotne jest, aby poszczególni pracodawcy ustalili pomiędzy sobą zasady współdziałania w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń oraz wyznaczyli osobę (koordynatora ds. BHP), która będzie czuwała nad przestrzeganiem tych ustaleń.

Powołanie koordynatora BHP wynika z art. 208 § 1 k.p. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Pełnienie nadzoru BHP jest jednym z zadań realizowanych przez służbę BHP, na podstawie §  2. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

,,1.Do zakresu działania służby bhp należy: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (…)”

Fakt powołania służby BHP i regulacje z tym związane również precyzuje powyższe rozporządzenie:

,, §  1.

3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.”

Zatem jeśli zatrudniasz 100 lub więcej pracowników – masz obowiązek powołania służby BHP w Twoim zakładzie.

Nadzór BHP Warszawa – tylko z EHS Consulting!

Potrzebujesz przeprowadzić nadzór BHP w zakładzie pracy w Warszawie lub innym mieście? Nie szukaj dalej. Zaufaj doświadczonemu specjaliście ds. BHP i ppoż. i miej problem z głowy. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług – EHS Consulting.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!