Doświadczenie i wiedza

Nadzór BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana nadzorem BHP?

Zadaniem nadzoru BHP w zakładzie pracy jest kontrolowanie przestrzegania zasad i przepisów BHP. Dzięki temu co jakiś czas sprawdzane są warunki panujące w zakładzie oraz stosowanie się do przepisów BHP pracowników.

O konieczności nadzoru BHP w zakładzie pracy mówi wprost Kodeks Pracy – określa on rolę służby BHP, która go sprawuje. Jeśli nie chcesz zatrudniać etatowego pracownika służby BHP, możesz powierzyć zadania BHP zewnętrznemu specjaliście i zlecić profesjonalny nadzór BHP firmie zewnętrznej.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Osoby zajmujące się służbą BHP oprócz kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP mogą przeprowadzać także audyty, prowadzić szkolenia, sporządzać analizy czy brać udział w ocenie ryzyka zawodowego. Nadzór obejmuje wiele różnych zadań, dlatego bierze się pod uwagę wiele czynników, jak choćby branże, w której działa zakład, a także poszczególne stanowiska pracy.

Koordynator ds. BHP powinien zostać powołany wszędzie tam, gdzie w jednym miejscu świadczą pracę pracownicy różnych pracodawców, a w trakcie wykonywania tych mogą stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenia. Nie ma żadnego znaczenia, czy roboty realizowane przez różnych podwykonawców wykonywane są na budowie, w zakładzie przemysłowym, czy też w budynku biurowym. Istotne jest, aby poszczególni pracodawcy ustalili pomiędzy sobą zasady współdziałania w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń oraz wyznaczyli osobę (koordynatora ds. BHP), która będzie czuwała nad przestrzeganiem tych ustaleń.

Powołanie koordynatora BHP wynika z art. 208 § 1 k.p. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Jeśli firma zatrudnia 100 lub więcej pracowników – pracodawca ma obowiązek powołania służby BHP w Twoim zakładzie. Pełnienie nadzoru BHP jest jednym z zadań realizowanych przez służbę BHP, na podstawie §  2. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

,,1.Do zakresu działania służby bhp należy:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (…)”

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie podczas prowadzenia prac budowlanych na obiektach energetycznych (m.in. przy modernizacji bloków – instalacje do odazotowania i odsiarczania spalin, usuwania rtęci), czy budowie obiektów budowlanych. Współpracujemy z firmami o różnym profilu działalności (m.in. produkcja, logistyka, administracja). W trakcie realizacji projektu wykonujemy przykładowe zadania:

 1. kontrole BHP na budowie;
 2. przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę;
 3. zarządzanie dokumentacją w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 4. wsparcie w opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i innych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 5. przeprowadzanie comiesięcznych spotkań o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy;
 6. przegląd środków ochrony indywidualnej m.in. hełm ochronny, szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną i inne, które są stosowane przez pracowników.

Koszt nadzoru BHP uzależniony jest od:

 • miejsca wykonywania pracy,
 • zakresu obowiązków Specjalisty ds. BHP.

Ceny kształtują się od 50,00 zł netto (+23% VAT) za godzinę pracy w górę i uwzględniają:

 • zapewnienie specjalisty ds. BHP w ustalonym miejscu nadzoru,
 • wykonywanie obowiązków zgodnie z ustalonym zakresem.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

BHP to dość trudna, niewdzięczna i niezbyt lubiana tematyka, jednak Agnieszka bardzo dobrze sobie z tymi problemami radzi. Kompetencje, wiedza i doświadczenie to atuty które mogę zdecydowanie nakłonić do współpracy. Serdecznie polecam!

Mirosław

Bzura

Polecam współpracę z Agnieszką, miałem okazję współpracować z nią na projekcie budowlanym. Bardzo miła, sympatyczna i ambitna osoba.

Łukasz

Jarosz

Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.

Kacper

Szostek

NADZÓR BHP – WARSZAWA I OKOLICE

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie podczas prowadzenia prac budowlanych na obiektach energetycznych (m.in. przy modernizacji bloków – instalacje do odazotowania i odsiarczania spalin, usuwania rtęci), czy budowie obiektów budowlanych. Współpracujemy z firmami o różnym profilu działalności (m.in. produkcja, logistyka, administracja).

Jeśli nie chcesz zatrudniać etatowego pracownika Służby BHP – powierz zadania BHP zewnętrznemu specjaliście i zleć profesjonalny nadzór BHP w Warszawie i okolicach.

NADZÓR BHP W FIRMIE – KIEDY POWOŁAĆ KOORDYNATORA DS. BHP DO NADZOROWANIA WARUNKÓW PRACY?

Koordynator ds. BHP powinien zostać powołany wszędzie tam, gdzie w jednym miejscu świadczą pracę pracownicy różnych pracodawców, a w trakcie wykonywania tych mogą stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenia. Nie ma żadnego znaczenia, czy roboty realizowane przez różnych podwykonawców wykonywane są na budowie, w zakładzie przemysłowym, czy też w budynku biurowym. Istotne jest, aby poszczególni pracodawcy ustalili pomiędzy sobą zasady współdziałania w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń oraz wyznaczyli osobę (koordynatora ds. BHP), która będzie czuwała nad przestrzeganiem tych ustaleń.

Powołanie koordynatora BHP wynika z art. 208 § 1 k.p. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Pełnienie nadzoru BHP jest jednym z zadań realizowanych przez służbę BHP, na podstawie §  2. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

,,1.Do zakresu działania służby bhp należy: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (…)”

Fakt powołania służby BHP i regulacje z tym związane również precyzuje rozporządzenie:

,, §  1.

 1. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.”

Zatem jeśli zatrudniasz 100 lub więcej pracowników – masz obowiązek powołania służby BHP w Twoim zakładzie.

NADZÓR BHP WARSZAWA – TYLKO Z EHS CONSULTING!

Potrzebujesz przeprowadzić nadzór BHP w zakładzie pracy w Warszawie lub innym mieście? Nie szukaj dalej. Zaufaj doświadczonemu specjaliście ds. BHP i PPOŻ. i miej problem z głowy. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług BHP Warszawa i online – EHS Consulting.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666