• Ekspertyza biegłego sądowego

W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych w związku z wykonywaną pracą najczęściej w sytuacji wypadku przy pracy o stopniu ciężkim lub śmiertelnym opinia biegłego w zakresie bhp staje się nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych oraz karnych.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Co warto wiedzieć o ekspertyzie biegłego sądowego?

W celu obrony interesów pracodawcy lub pracownika wykonujemy tak zwane opinie/ ekspertyzy prywatne wykonywane na zlecenie osób prywatnych, które powodują dla przeciwnej strony konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich argumentów strony pokrzywdzonej.

Wprawdzie prywatna ekspertyza nie jest dowodem z opinii biegłego sądowego, a jej kosztu nie uwzględnia się w ramach kosztów procesu, mogą być jednak pomocne m.in. w mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Natomiast w toku procesu odgrywają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego. Warto podkreślić, że zadaniem biegłego jest udzielenie wiadomości specjalnych wykraczających poza zakres wiadomości ogólnych, z uwagi na jego wykształcenie (w tym przypadku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).
Jeśli jesteś pracodawcą, u którego w firmie wydarzył się wypadek o stopniu ciężkim lub śmiertelnym – skorzystaj z naszego doradztwa.

Jeśli jesteś poszkodowanym i na skutek wypadku ciężkiego nie możesz wrócić do pracy – również zewnętrzna opinia biegłego może być pomocna w walce o odszkodowanie.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!