Doświadczenie i wiedza

Ekspertyza biegłego sądowego

Jesteś zainteresowany/zainteresowana ekspertyzą biegłego sądowego?

W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych w związku z wykonywaną pracą najczęściej w sytuacji wypadku przy pracy o stopniu ciężkim lub śmiertelnym opinia biegłego w zakresie BHP staje się nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych oraz karnych.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zadaniem biegłego jest dostarczenie sądowi ekspertyzy odnośnie zaistniałego zdarzenia. Ma ona zawierać obiektywnie przedstawiony zaistniały stan rzeczy. Biegły, jako osoba postronna, nie może wyrażać w opinii swoich prywatnych poglądów lub nieprzychylnie odnosić się do stron procesu.

Forma ekspertyzy biegłego sądowego jest obłożona szeregiem zasad, o których specjalista musi bezwzględnie pamiętać. Brak niektórych elementów może spowodować, że opinia zostanie podważona zarówno przez sąd, jak i strony w postępowaniu. W przypadku niespójnej opinii będzie musiała zostać ona uzupełniona, a jeśli sąd ma do niej więcej wątpliwości, ma prawo zlecić nawet jej weryfikację innemu powołanemu specjaliście.

W celu obrony interesów pracodawcy lub pracownika wykonujemy tak zwane opinie/ ekspertyzy prywatne wykonywane na zlecenie osób prywatnych, które powodują dla przeciwnej strony konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich argumentów strony pokrzywdzonej.

Wprawdzie prywatna ekspertyza nie jest dowodem z opinii biegłego sądowego, a jej kosztu nie uwzględnia się w ramach kosztów procesu, mogą być jednak pomocne m.in. w mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Natomiast w toku procesu odgrywają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego. Warto podkreślić, że zadaniem biegłego jest udzielenie wiadomości specjalnych wykraczających poza zakres wiadomości ogólnych, z uwagi na jego wykształcenie (w tym przypadku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Cena ekspertyzy rozpoczyna się od 1800,00 zł netto (+23% VAT) w górę i jest uzależniona od:

 • stopnia skomplikowania sprawy.
 • doradztwo w zakresie wypadku o stopniu ciężkim lub śmiertelnym,
 • przeprowadzenie ekspertyzy i przygotowanie sprawozdania z badania, wniosków oraz uzasadnień dla sądu,
 • zebranie wszystkich materiałów badawczych, fotografii, itp.,
 • dostarczenie przygotowanej opinii do sądu oraz stronom postępowania i obecność na przesłuchaniu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

JAKIE ELEMENTY POWINNA ZAWIERAĆ OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO?

Opinia biegłego sądowego składa się kilka kluczowych elementów.

 1. Dane dotyczące specjalisty, czyli imię i nazwisko, stopień naukowy, specjalizacja, przynależność do sądu lub instytucji naukowo-badawczej. Jeśli w przeprowadzeniu ekspertyzy brała udział też inna osoba, trzeba podać jej imię i nazwisko wraz ze wskazaniem czynności, które wykonywała.
 2. Dane sądu zlecającego opinię, sygnatura akt i opis materiału dowodowego, na którym opierał się specjalista.
 3. Czas przeprowadzenia ekspertyzy i data wydania opinii.
 4. Dokładne sprawozdanie z badania, opis przyjętej metody oraz wskazanie ewentualnych urządzeń wykorzystywanych w trakcie pracy (także źródeł wiedzy specjalistycznej).
 5. Wnioski/uzasadnienie. Najważniejsza część opinii. To tutaj biegły musi odpowiedzieć na wszystkie pytania stawiane przez sąd.
 6. Załączniki, dokumenty, materiały badawcze, m.in. fotografie (jeśli te były konieczne)
 7. Podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. Należy przy tym jednak pamiętać, że osoby, które brały udział w wydaniu opinii, mogą być przez sąd przesłuchiwane w charakterze biegłych. Natomiast osoby, które jedynie uczestniczyły w badaniach – w charakterze świadków.

Na koniec, przygotowaną opinię biegły musi przedłożyć sądowi oraz w formie odpisów – także stronom postępowania, ponieważ mają prawo zgłaszać swoje uwagi do wykonanej ekspertyzy. 

Jeśli jesteś pracodawcą, u którego w firmie wydarzył się wypadek o stopniu ciężkim lub śmiertelnym – skorzystaj z naszego doradztwa.

Jeśli jesteś poszkodowanym i na skutek wypadku ciężkiego nie możesz wrócić do pracy – również zewnętrzna opinia biegłego może być pomocna w walce o odszkodowanie.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666