Doświadczenie i wiedza

Audyt BHP na budowie

Jesteś zainteresowany/zainteresowana audytem BHP na placu budowy?

Audyt BHP na budowie to kompleksowa kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, mająca na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami. Przeprowadzają go wykwalifikowani specjaliści ds. BHP, oferujący audyty dwujęzyczne (po polsku i angielsku). Audyt obejmuje sprawdzenie dokumentacji (plany BIOZ i IBWR), środków ochrony indywidualnej, zabezpieczeń zbiorowych, stanu technicznego sprzętu oraz aktualności szkoleń i uprawnień pracowników. Proces audytu składa się z przygotowania, wizyty na budowie, kontroli dokumentacji, rozmów z pracownikami, sporządzenia raportu i przedstawienia wyników. Raport z audytu zawiera podsumowanie, ocenę stanu BHP, wykryte niezgodności, zalecenia naprawcze oraz terminy ich realizacji. Przeprowadzenie audytu zwiększa bezpieczeństwo pracy, spełnia wymogi prawne, zmniejsza ryzyko wypadków i podnosi świadomość pracowników, co sprzyja lepszej organizacji i efektywności pracy. Sprawdź co możemy Ci zaoferować w ramach audytu BHP na budowie.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Audyt BHP na budowie to kompleksowa kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Celem audytu jest zapewnienie, że wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem pracy są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Audyt BHP jest przeprowadzany przez Specjalistów ds. BHP, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasz zespół wykonuje audyty dwujęzyczne (po polsku i angielsku), co umożliwia współpracę zarówno z polsko-, jak i anglojęzycznymi pracownikami i inwestorami.

 1. Dokumentacja BHP: Sprawdzenie planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) oraz IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót). Weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych.
 2. Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI): Kontrola dostępności, stanu technicznego oraz właściwego stosowania ŚOI przez pracowników.
 3. Zabezpieczenia zbiorowe: Ocena zabezpieczeń takich jak barierki, siatki ochronne, oznakowania stref niebezpiecznych, które mają na celu ochronę większej liczby pracowników jednocześnie.
 4. Plac budowy: bieżącej kontroli organizacji stanowisk pracy, kontroli stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego w tym podlegającego pod dozór UDT, umieszczenie znaków BHP informujących o zasadach poruszania się na terenie budowy, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowanie dróg komunikacji i punktów zbiórki ewakuacyjne.
 5. Pracowników: posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz uprawnień.
 1. Przygotowanie do audytu: Zbieranie informacji wstępnych o budowie, analiza dostępnej dokumentacji BHP.
 2. Wizyta na budowie: Bezpośrednia kontrola na placu budowy, obserwacja prac i warunków pracy.
 3. Sprawdzenie dokumentacji: Weryfikacja dokumentów takich jak plan BIOZ, IBWR, rejestry szkoleń BHP, protokoły kontroli.
 4. Rozmowy z pracownikami: Wywiady z pracownikami i kierownictwem w celu oceny świadomości i stosowania zasad BHP.
 5. Sporządzenie raportu: Przygotowanie szczegółowego raportu z audytu, zawierającego wyniki kontroli, wykryte niezgodności oraz zalecenia naprawcze.
 6. Przedstawienie wyników: Omówienie wyników audytu z inwestorem, kierownictwem budowy i innymi zainteresowanymi stronami.

• Zwiększenie bezpieczeństwa pracy: Identyfikacja i eliminacja potencjalnych zagrożeń.
• Spełnienie wymogów prawnych: Upewnienie się, że budowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami BHP.
• Zmniejszenie ryzyka wypadków: Wdrożenie zaleceń audytu może znacząco obniżyć liczbę wypadków i incydentów na budowie.
• Podniesienie świadomości pracowników: Edukacja i uświadamianie pracowników na temat ważności przestrzegania zasad BHP.
• Poprawa efektywności pracy: Bezpieczne środowisko pracy sprzyja lepszej organizacji i efektywności pracy.
• Wspieranie relacji z inwestorem: Przeprowadzenie audytu pokazuje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. To może wpłynąć na pozytywną opinię inwestora i budować zaufanie.

 1. Podsumowanie audytu: Krótkie streszczenie celu, zakresu i metodologii audytu.
 2. Opis stanu obecnego: Szczegółowa ocena stanu BHP na budowie, z uwzględnieniem wszystkich sprawdzanych obszarów.
 3. Wykryte niezgodności: Lista zidentyfikowanych niezgodności z przepisami BHP.
 4. Zalecenia naprawcze: Rekomendacje działań korygujących, które należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa.
 5. Terminy realizacji: Propozycje terminów na wdrożenie poszczególnych zaleceń.
 6. Załączniki: Kopie dokumentacji, zdjęcia z placu budowy, protokoły z rozmów z pracownikami.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów BHP oraz Strażaków z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów na budowach różnej skali i rodzaju. Posiadamy certyfikaty i uprawnienia, co gwarantuje wysoką jakość i rzetelność przeprowadzanych audytów.

Koszt przeprowadzenia audytu zależy od kilku aspektów.

 1. Skali i złożoności projektu. Im większy będzie projekt budowlany, tym więcej czasu i zasobów będzie potrzebnych.
 2. Zakresu audytu: Czy audyt obejmuje tylko dokumentację czy również inspekcję sprzętu? Czy same kwestie BHP czy również PPOŻ? Im bardziej szczegółowy jest audyt, tym wyższe będą koszty.
 3. Częstotliwości audytów: Czy audyt będzie przeprowadzany regularnie czy tylko raz? Regularne audyty mogą wymagać stałego budżetu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666