• Przegląd instalacji SSP

Przegląd instalacji SSP powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje w danym zakresie (PKN-CEN/TS 54-14:2006-SSP-Część 14).

W EHS Consulting przegląd wykonują specjaliści ppoż., posiadający tytuł inżyniera pożarnictwa. Nasi specjaliści posiadają następujące szkolenia i certyfikaty:

  • szkolenie dla inżynierów z firmy Zettler (obejmuje konserwację i projektowanie)
  • akademia projektantów Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego przeprowadzona przez CNBOP.

Wykonujemy:

  • projektowanie SSP,
  • serwis i konserwację (czyli przeglądy i ewentualne naprawy np. wymiana czujki czy przycisku ROP).

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!