Oferta

Usługi PPOŻ

Zobacz

Szkolenia PPOŻ.

Czy wiesz, że jako właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosisz odpowiedzialność …

Audyt PPOŻ. i ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku

Zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy…

Próbne ewakuacje ludzi z budynku

Zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków…

Przegląd i konserwacja gaśnic

Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg..

Dokumentacja PPOŻ.

Ocena zagrożenia wybuchem

W przypadku stosowania lub magazynowania substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem…

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed powinien być opracowywany w każdym zakładzie, w którym występuje ryzyko…

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

“Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu bądź ich części stanowiących oddzielne strefy pożarowe,…

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji…

Instalacje PPOŻ.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Wykonujemy przeglądy i konserwację, a także projektowanie. Dodatkowo przygotowujemy plany ewakuacji…

Przegląd instalacji SSP

Przegląd instalacji SSP powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie…


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666