Doświadczenie i wiedza

Szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami okresowymi BHP dla lekarzy i personelu medycznego?

Możemy zaryzykować stwierdzenie, że personel medyczny pamięta najczęściej o bezpieczeństwie, spośród wszystkich grup zawodowych. Pod pojęciem „bezpieczeństwo” mamy na uwadze nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również bezpieczeństwo pracy. Dlatego warto się szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej w formie pytań i odpowiedzi, znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP dla lekarzy i personelu medycznego.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla lekarzy i personelu medycznego:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników2
3Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe2
4Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
Razem:minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia.

Szkolenie jest adresowane do pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych. 

Szkolenie BHP dla personelu medycznego jest ważne przez okres pięciu lat od jego ukończenia. 

Podczas szkolenia okresowego BHP na stanowiskach medycznych przekazywany jest szeroki zakres materiału dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy specyficznego dla pracy w sektorze medycznym. 

  • Przepisy i zasady BHP związane z wykonywaną pracą medyczną, takie jak procedury bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi czy postępowanie w przypadku kontaktu z zakaźnymi materiałami biologicznymi. 
  • Rozpoznawanie i minimalizacja zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym świadomość ryzyka zakażeń krwią oraz sposoby unikania urazów czy kontuzji. 
  • Postępowanie w przypadku wypadku lub nagłego zdarzenia medycznego, jak również praca w warunkach stresowych lub kryzysowych sytuacjach. 
  • Zasady higieny osobistej i dezynfekcji, w tym właściwe techniki mycia rąk i zachowania czystości w miejscu pracy. 
  • Znajomość i stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz procedur bezpieczeństwa związanych z pracą z pacjentami. 
  • Aktualne przepisy i wytyczne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze medycznym, w tym zmiany w przepisach dotyczących ochrony przed zakażeniami. 

Zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP na stanowiskach medycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizacji ryzyka dla personelu medycznego i pacjentów. 

Cena szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) wynosi 89 zł brutto za uczestnika. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena jest uzależniona od ilości uczestników oraz miejsca przeprowadzenia szkolenia.
Nie zwlekaj – zapytaj o ofertę naszych szkoleń BHP!

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

WYGODNE SZKOLENIA ONLINE DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH – ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Szkolenia online w formie e-learningu są wygodną opcją dla pracowników medycznych, którzy często nie mają czasu na tradycyjne szkolenia stacjonarne. Dają one możliwość elastycznego dostosowania nauki do ich napiętego harmonogramu pracy oraz tempa uczenia się. To szczególnie istotne w branży medycznej, gdzie pracownicy muszą być ciągle dostępni dla pacjentów. Dzięki e-learningowi pracownik może uczyć się wtedy, gdy ma na to czas, przerwą szkolenie w razie konieczności i wznowić je w dogodnym dla siebie momencie. To zdecydowanie bardziej wygodne niż spędzanie 8 godzin w sali szkoleniowej.

Dodatkową zaletą e-learningu jest stały dostęp do specjalisty ds. BHP poprzez e-mail, co pozwala pracownikom szybko uzyskać odpowiedzi na swoje pytania bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Dzięki temu zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy staje się bardziej efektywne i dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666