Doświadczenie i wiedza

Szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami okresowymi BHP dla lekarzy i personelu medycznego?

Możemy zaryzykować stwierdzenie, że personel medyczny pamięta najczęściej o bezpieczeństwie, spośród wszystkich grup zawodowych. Pod pojęciem „bezpieczeństwo” mamy na uwadze nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również bezpieczeństwo pracy. Dlatego warto się szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej w formie pytań i odpowiedzi, znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP dla lekarzy i personelu medycznego.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Personel medyczny jest grupą zawodową, której nie można podporządkować do stanowisk robotniczych, inżynieryjno- technicznych, służby BHP, czy pracowników biurowych lub osób kierujących pracownikami. Wynika to z innego narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, a także odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe BHP powinni odbywać raz na 5 lat.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla lekarzy i personelu medycznego:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników2
3Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe2
4Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
Razem:minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia.

To, co wyróżnia EHS Consulting to indywidualnie opracowany program szkolenia na podstawie konkretny zakres obowiązków pracowników i rodzaj zagrożeń na stanowiskach pracy.
Przykładowo, na naszej platformie kursów online – szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego, znajdziesz moduły m.in.:

  • wymagania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • korzyści wynikające z ergonomicznego miejsca pracy,
  • higiena w placówkach medycznych.

Cena szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) wynosi 89 zł brutto za uczestnika. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena jest uzależniona od ilości uczestników oraz miejsca przeprowadzenia szkolenia.
Nie zwlekaj – zapytaj o ofertę naszych szkoleń BHP!

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666