fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

Przegląd i konserwacja gaśnic
(Warszawa i okolice)

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Gaśnica - czy wiesz na co zwrócić uwagę przy doborze podręcznego sprzętu gaśniczego?

Czy wiesz kiedy wymagany jest ich przegląd i konserwacja?

Gaśnica – jest to urządzenie przenośne lub przewoźne spełniające normę PN-EN 3. Służy do gaszenia pożaru.

Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg. Norma ta określa również także zakres temperatur stosowania, minimalny czas działania oraz minimalną skuteczność gaśniczą. Należy zwrócić również uwagę na minimalną ilość środka gaśniczego.

Skontaktuj się z nami!


Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy, przypada na:

– zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV, produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2;

– zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

przeglad i konserwacja gaśnic Warszawa

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, wykonywanie przeglądów co najmniej raz w roku to absolutne minimum!

Częstsze wykonywanie przeglądów gaśnic może być wykonywane w sytuacji większego ryzyka pożaru, np. w zakładach chemicznych – przy stosowaniu substancji chemicznych o właściwościach łatwopalnych i wybuchowych.

Posiadasz podręczny sprzęt gaśniczy w swojej firmie?


Masz na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu?


Dokonaj przeglądu gaśnic z naszą pomocą: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do nas