Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg. Norma ta określa również także zakres temperatur stosowania, minimalny czas działania oraz minimalną skuteczność gaśniczą. Należy zwrócić również uwagę na minimalną ilość środka gaśniczego.

Czy wiesz kiedy wymagany jest ich przegląd i konserwacja? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę w zakresie przeglądu i konserwacji gaśnic

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie przeglądu i konserwacji gaśnic?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Zasady i sposoby konserwacji gaśnic można znaleźć w:

  • Polskich Normach (odpowiednich dla danego rodzaju urządzenia)
  • dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
  • instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do pożaru, a sprzęt gaśniczy nie będzie posiadać ważnego przeglądu.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO?

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy, przypada na:

  • na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym;

– zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV, produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2;

– zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.

  • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii ZL IV.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

  • gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów;
  • przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, wykonywanie przeglądów co najmniej raz w roku to absolutne minimum!

Częstsze wykonywanie przeglądów gaśnic może być wykonywane w sytuacji większego ryzyka pożaru, np. w zakładach chemicznych – przy stosowaniu substancji chemicznych o właściwościach łatwopalnych i wybuchowych.

Posiadasz podręczny sprzęt gaśniczy w swojej firmie? Masz na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu?

EHS Consulting służy pomocą – obsługa BHP w Warszawie i online.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów