Doświadczenie i wiedza

Szkolenia wstępne BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami wstępnymi BHP?

Kiedy myślimy o BHP, najczęściej pojawiającym się pierwszym skojarzeniem jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane tuż po podpisaniu umowy, ale jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania zadań z niej wynikających. Bez wątpienia szkolenia wstępne BHP są niezwykle istotne z uwagi na uświadamianie pracowników o ewentualnych zagrożeniach wynikających z objęcia danego stanowiska, a także radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawią się wszelkie niedogodności takie jak np. pożar lub wypadek.

Z kodeksu pracy (Art. 94, pkt 4) wynika, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w tej dziedzinie, a także to w jego zakresie leży zapewnienie swojej kadrze bezpiecznych warunków pracy. Poza aspektami technicznymi kluczową rolę odgrywa również znajomość zasad BHP, z których wiedza przekazywana jest właśnie podczas szkoleń okresowych i wstępnych.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Z Kodeksu pracy, a dokładnie z § 2 art. 2373 wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), zanim zostanie on dopuszczony do wykonywania obowiązków wynikających z podpisanej umowy.

Jeżeli jesteś nowo zatrudnioną osobą w firmie, studentem odbywającym praktykę studencką lub uczniem odbywającym praktyczną naukę zawodu – przed rozpoczęciem pracy przechodzisz szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego, ponieważ nie wolno dopuścić pracownika do pracy, zanim zostanie on przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa.

Szkolenie wstępne BHP ma na celu dostarczyć nowo zatrudnionemu pracownikowi wiedzy o:

 • podstawowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
 • przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy;
 • zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • ryzyku związanym z wykonywaniem danej pracy;
 • czynnikach środowiskowych na które jest narażony, obejmując dane stanowisko.

Podział na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Szkolenie wstępne BHP przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy.
 • Szkolenie okresowe BHP ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Ramowy program szkolenia wstępnego jest podzielony na dwie części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, które najczęściej są prowadzone przez dedykowane do tego osoby.

Karta szkolenia wstępnego BHP ważna jest maksymalnie 12 miesięcy od dnia jego przeprowadzenia.

Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu stanowiskowego jest ponownie przeprowadzane, jeżeli w zakładzie nastąpiły zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, ale także w sytuacji zmiany obejmowanego przez pracownika stanowiska lub wykonywania przez niego pracy obejmującej obowiązki przypisane do kilku stanowisk.

Jeżeli jesteś pracodawcą bądź pełnisz funkcję osoby kierującej na innym stanowisku – w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku masz obowiązek przejść także szkolenie okresowe BHP.

Natomiast jeśli zajmujesz inne stanowisko np. zaliczane do inżynieryjno-technicznych bądź robotniczych – musisz to zrobić w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Koszt szkolenia wstępnego BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:

 • formy szkolenia – online czy stacjonarnie (w siedzibie Klienta), cena szkoleń online jest z reguły niższa,
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za 1 uczestnika jest co do zasady niższa.

Cena szkolenia BHP uwzględnia:

 • przeprowadzenie samego szkolenia – stacjonarnie lub w formie online,
 • dojazd do Twojej firmy – w przypadku szkoleń stacjonarnych,
 • możliwość konsultacji po szkoleniu,
 • wystawienie odpowiedniej karty szkolenia.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, dużo informacji i praktyki polecam.

Nikola

Piśniak

Dziękuje za wysoko kwalifikowane szkolenie.

Dmytro

Vasiurenko

Bardzo fajna współpraca. Szkolenia przeprowadzane rzetelnie, profesjonalnie i w miłej atmosferze.

Marek

Markiewicz

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP – PODSTAWA PRZED WYKONYWANIEM PRACY

Po zatrudnieniu nowego pracownika w pierwszej kolejności powinieneś zadbać o szkolenie wstępne. Kiedy należy je przeprowadzić? Zazwyczaj najlepiej jest zaplanować je na pierwszy dzień pracy, ponieważ zgodnie z Kodeksem pracy, zanim dana osoba przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy, musi przejść szkolenie ogólne, czyli instruktaż ogólny, a poza tym także instruktaż stanowiskowy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa:

 • zasady szkolenia w dziedzinie BHP;
 • zakres szkolenia;
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;
 • sposób dokumentowania szkolenia wstępnego;
 • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY I STANOWISKOWY – PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP

Interesuje Cię szkolenie wstępne BHP Warszawa? O nic się nie martw! EHS Consulting zadba o profesjonalne przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego w Twojej firmie! Kogo dotyczą i co zawierają poszczególne etapy szkoleniowe?

 • Instruktaż ogólny

Jego celem jest zaznajomienie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny – wynikających z:

 • Kodeksu pracy i układów zbiorowych pracy;
 • regulaminów pracy;
 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy;
 • zasad przeprowadzania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Musi wziąć w nim udział każda osoba jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania pracy, czyli:

 • nowy pracownik;
 • student zatrudniony na umowę o praktykę absolwencką;
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu.
 • Instruktaż stanowiskowy

Drugim etapem jest przeprowadzenie pracownikowi szkolenia wstępnego stanowiskowego, który dostarczy mu wiedzy o:

 • czynnikach środowiskowych, które wynikają bezpośrednio z objęcia danego stanowiska pracy;
 • ryzyku zawodowym;
 • metodach pomagających w bezpiecznym wykonywaniu pracy.

Tym razem instruktaż przeprowadzany jest w sytuacji w której:

 • pracownik narażony jest na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • pracownik został przeniesiony na inne stanowisko, na którym narażony jest na szkodliwe czynniki;
 • uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu;
 • student realizuje praktykę studencką.

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP – JAK UDOKUMENTOWAĆ PRZEPROWADZONE SZKOLENIE?

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w instruktażu ogólnym oraz stanowiskowym jest tzw. karta szkolenia wstępnego. Jak ją wypełnić, aby zawierała wszystkie niezbędne informacje?

 • Po pierwsze – uzupełnij pełną nazwę pracodawcy;
 • Po drugie – wpisz imię i nazwisko pracownika, ucznia lub studenta biorącego udział w szkoleniu;
 • Po trzecie – uzupełnij podstawowe informacje o osobie przeprowadzającej instruktaż ogólny (imię i nazwisko) oraz dokładną datę, w której się on odbył;
 • Po czwarte – uzupełnij dane dotyczące instruktażu stanowiskowego, takie jak dzień jego przeprowadzenia oraz imię i nazwisko osoby, która za niego odpowiadała.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, w której zawarliśmy szczegółową instrukcję krok po kroku jak prawidłowo wypełnić kartę ze szkolenia wstępnego BHP – https://ehsconsulting.pl/karta-szkolenia-wstepnego-jak-wypelnic/.

KTO MOŻE PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP?

Zastanawiasz się, czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie wstępne BHP? Są sytuacje, w których jest to możliwe, natomiast aby mieć pewność, że całość została przeprowadzona zgodnie z założeniami firmy, a także rozporządzenia w sprawie szkolenia najlepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów BHP – powierz organizację szkolenia wstępnego BHP Warszawa firmie EHS Consulting i o nic się nie martw!

Kto może wziąć na siebie odpowiedzialność zadbania o szczegółowy program szkolenia wstępnego BHP i jego przeprowadzenia?

 • W przypadku instruktażu ogólnego:
 • pracownik służby BHP;
 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania wyżej wspomnianej służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub pracodawca, który sam wykonuje takie zadania;
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.
 • W przypadku instruktażu stanowiskowego:
 • osoba wyznaczona przez pracodawcę, która kieruje pracownikami lub pracodawca, ale tylko wtedy gdy osoby te mają wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP I KTO POKRYWA JEGO KOSZTY?

Szkolenie wstępne BHP obejmujące zakres bezpieczeństwa i higieny pracy musi zostać przeprowadzone w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Najlepiej jest zaplanować je na pierwszy dzień, ale dopiero po podpisaniu umowy o pracę. Nie może to nastąpić przed zawarciem współpracy w związku z tym iż dana osoba nie ma wtedy jeszcze statusu pracowniczego.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, ponieważ zagadnienia związane z BHP nie do końca są Ci dobrze znane, o nic się nie martw! EHS Consulting pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i zajmie się profesjonalnym przeprowadzeniem szkolenia wstępnego BHP w Warszawie, ale i nie tylko! Skontaktuj się z nami, a wspólnie ustalimy szczegóły.

szkolenie wstępne ogólne bhp

ILE TRWA WSTĘPNE SZKOLENIE BHP W WARSZAWIE?

Szkolenie wstępne BHP trwa przynajmniej dwie godziny lekcyjne w przypadku instruktażu ogólnego, natomiast 8 godzin lekcyjnych to czas trwania instruktażu stanowiskowego. Nieco inaczej sytuacja wygląda przy obejmowaniu stanowiska administracyjno-biurowego – szkolenie wstępne stanowiskowe ogranicza się wtedy do 2 godzin lekcyjnych.

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP ONLINE – KOMFORTOWO I PROFESJONALNIE Z EHS CONSULTING

Szkolenia wstępne BHP najczęściej organizowane są w siedzibie pracodawcy, czyli w firmie, w której zatrudniony został nowy pracownik. Natomiast w związku z wystąpieniem stanu epidemii mogą zostać poprowadzone również w formie online. 

Możliwość ta wynika z Art. 12e Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

,,W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
 2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników uciążliwych lub niebezpiecznych;
 3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
 4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
szkolenie wstępne bhp warszawa

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP – WARSZAWA I NIE TYLKO! WSPÓŁPRACUJ Z EHS CONSULTING

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak czasem ciężko jest zadbać o dobrą organizację czasu pracy i znaleźć chwilę na formalności, nie mówiąc już o przeprowadzeniu szkolenia wstępnego BHP dla nowo zatrudnionej osoby. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dla Ciebie! Możemy zaproponować Ci organizację szkolenia w trybie stacjonarnym na terenie Warszawy, jej okolic, ale także w stu procentach zdalnie, wykorzystując do tego platformę dedykowaną prowadzeniu spotkań i wydarzeń na żywo. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera i Internetu przez uczestnika szkolenia.

To jednak nie wszystko! Po szkoleniu wstępnym przyjdzie także czas na szkolenie okresowe BHP, którym również możemy się zająć – skontaktuj się z nami i skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów EHS Consulting – usługi BHP Warszawa dla Ciebie i Twojej firmy.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666