Karta szkolenia wstępnego – jak wypełnić?

Po przeczytaniu pierwszego wpisu „Ile jest ważne szkolenie BHP i jaki mamy podział szkoleń BHP?„,  zapewne już wiesz o konieczności przeprowadzenia szkoleń bhp przez pracodawcę (wynika to wprost z kodeksu pracy), a także o podziale szkolenia wstępnego na: instruktaż stanowiskowy oraz ogólny.

Załóżmy, że pracownik odbył instruktaż ogólny szkolenia wstępnego BHP, który został przeprowadzony przez Specjalistę ds. BHP i jako pracodawca otrzymujesz Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Widzisz, że karta zawiera o wiele więcej pól, które należy uzupełnić.

Możesz zatem zapytać: jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego?

W tym artykule – znajdziesz wskazówki.

Dla ułatwienia zamieszczam poniżej dwie części karty, które powinny być zawarte na jej pierwszej stronie.

karta-szkolenia-wstepnego-jak-wypełnic
karta-szkolenia-wstepnego-jak-wypełnic

W części instruktażu ogólnego:

 • Na samej górze, po lewej stronie widzimy „oznaczenie pracodawcy” (nr 1). Obowiązujące przepisy nie wskazują jakie informacje o pracodawcy należy w tym miejscu wpisać, ale mają pozwolić na jednoznaczną identyfikację pracodawcę. W związku z tym, w przypadku jednostek organizacyjnych warto podawać przynajmniej nazwę pracodawcy i np. numer NIP, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz np. adres. Najczęściej pracodawcy będący jednostkami organizacyjnymi w tym miejscu stawiają pieczątkę firmową.
 • Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie (nr 2)
 • Nazwa komórki organizacyjnej (nr 3): wpisujemy nazwę zakładu pracy, jego adres oraz możemy podać np. nazwę działu, do którego został przypisany nowo zatrudniony pracownik.
 • Data szkolenia (nr 4): podajemy datę szkolenia pracownika. Warto pamiętać, że szkolenie odbywa się w pierwszym dniu pracy pracownika i trwa trzy godziny lekcyjne.
 • Imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż (nr 5): podpisuje się Specjalista ds. BHP, który prowadził szkolenie.
 • Podpis osoby, której udzielono instruktażu (nr 6): podpisuje się osoba szkolona.

W części instruktażu stanowiskowego:

 • Nr 7 – wpisujemy stanowisko, na którym zatrudniony jest pracownik.
 • Nr 8 – wpisujemy datę instruktażu stanowiskowego, pamiętając, że instruktaż trwa 8 godzin lekcyjnych, zatem czasami jego realizacja odbywa się w ciągu 2 dni (wtedy podajemy przedział dat).
 • Nr 9 – wpisujemy imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż.

Uwaga:

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (kierownik, mistrz, brygadzista) posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 • Nr 10 – wpisujemy imię i nazwisko szkolonego pracownika.
 • Nr 11 – podajemy nazwę stanowiska, które było przedmiotem instruktażu.
 • Nr 12 – podpisuje się przeszkolony pracownik.
 • Nr 13 – podpisuje się osoba, która przeprowadzała instruktaż.

Dodatkowo w przypadku zmiany stanowiska przez pracownika bądź pełnienia funkcji na dwóch różnych stanowiskach – przeprowadzany jest drugi instruktaż stanowiskowy i również powinien zostać udokumentowany na karcie szkolenia. W takim przypadku wypełniamy podpunkt 2 w pkt. 4. instruktaż stanowiskowy– zgodnie z powyżej wskazanym opisem.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego został określony w załączniku nr 1. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Warto z nim się zapoznać planując szkolenia BHP dla swoich pracowników. Szczególnie zachęcam do tego osoby, które kierują pracownikami i przeprowadzają szkolenie wstępne bhp w części instruktażu stanowiskowego.

Właściwie przeprowadzane szkolenia, zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy pracy, a także wskazanie odpowiednich działań prewencyjnych wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Firma EHS Consulting oferuje pełen zakres usług BHP w tym szkolenia bhp wstępne i szkolenia bhp okresowe.

Zapraszamy do kontaktu: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

karta-szkolenia-wstepnego-jak-wypełnic

Podobne wpisy