• Ocena zagrożenia wybuchem

W przypadku stosowania lub magazynowania substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem (gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia – pyły, frakcje lotne) pracodawca powinien opracować dokument  Oceny Zagrożenia Wybuchem.

Dokument Oceny Zagrożenia Wybuchem jest dokumentem wymaganym przez szereg zapisów prawnych.

Oznacza to, że w przypadku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Straż Pożarną, może okazać się konieczne przedstawienie takiego dokumentu. Dokumentu OZW mogą również wymagać firmy ubezpieczeniowe. Podsumowując, prawidłowo wykonana Ocena Zagrożenia Wybuchem zwiększa bezpieczeństwo firmy a także chroni przed karami nałożonymi przez Organy Państwowe.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Jaki jest cel Oceny Zagrożenia Wybuchem?

Celem opracowania jest  wskazanie przestrzeni, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa dla właściwego doboru urządzeń stosowanych w tych przestrzeniach oraz ocena zagrożenia wybuchem. Działanie to ma prowadzić do niedopuszczenia powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon.

Co powinien zawierać dokument OZW?

Treść Oceny zagrożenia wybuchem jest unormowana prawnie i może być weryfikowana przez odpowiednie organy.  W dokumencie powinno zawierać się między innymi:

  • lokalizacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
  • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem w powyższych pomieszczeniach oraz przestrzeniach otwartych;
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej;
  • przedstawienie jakie czynniki spowodować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

W treści znajdują się nie tylko potencjalne przyczyny zagrożenia ale i również procedury, którymi mają się kierować użytkownicy stref zagrożonych. Pozwala to na wzrost bezpieczeństwa poprzez wdrożenie odpowiednich zaleceń wśród pracowników.

Jakie korzyści możesz mieć z prawidłowo sporządzonej Oceny Zagrożenia Wybuchem?

Głównymi korzyściami jest oczywiście wzrost bezpieczeństwa poprzez zredukowanie zagrożenia wybuchem,  podniesienie świadomości pracowników i wyższy standard bezpieczeństwa. Odpowiednio wykonana Ocena Zagrożenia Wybuchu może mieć wpływ na redukcje wysokości składni ubezpieczeniowej.

Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu Oceny Zagrożenia Wybuchem? Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!