• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Prowadzisz inwestycję budowlaną? Na podstawie Twoich informacji opracujemy dla Ciebie Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).  

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

,,Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.”

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Kiedy należy sporządzić plan BiOZ?

Plan sporządza się w przypadku spełnienia jednego z dwóch wymogów:

  • w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w pkt 2 art. 21a pr. bud. lub
  • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Co powinien zawierać plan BiOZ?

Na podstawie art. 21a ust. 4 pr. bud. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Określa ono zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Plan BiOZ powinien składać się z trzech części:

  • stronę tytułową,
  • część opisową,
  • część rysunkową.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób opracować plan BiOZ – skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

W naszym zespole są specjaliści ds. BHP, którzy niejednokrotnie uczestniczyli w różnych inwestycjach budowlanych, dlatego posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania planu BiOZ.