Prowadzisz inwestycję budowlaną? Sprawdź, czy musisz opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
,,Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.”

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób opracować plan BiOZ – SKONTAKTUJ SIĘ.

W naszym zespole są specjaliści ds. BHP, którzy niejednokrotnie uczestniczyli w różnych inwestycjach budowlanych, dlatego posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania planu BiOZ.

Poproś o ofertę dotyczącą opracowania planu BiOZ

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie planu BiOZ?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Plan sporządza się jeżeli:

  • w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w pkt 2 art. 21a pr. bud.
  • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Na podstawie art. 21a ust. 4 pr. bud. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Określa ono zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Plan BiOZ powinien składać się z trzech części:

  • stronę tytułową,
  • część opisową,
  • część rysunkową.

Jaki jest koszt sporządzenia planu BIOZ?

Koszt sporządzenia planu BIOZ kształtuje się od 1000,00 zł netto (+23% VAT) w górę i jest zależny od:

  • inwestycji,
  • zakresu opracowania dokumentu.

Co uwzględnia cena?

  • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
  • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach,
  • dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów