Doświadczenie i wiedza

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Jesteś zainteresowany/zainteresowana Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 kwietnia 2010 r.:

“Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu bądź ich części stanowiących oddzielne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego…”


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom i konserwacji,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
 • zadania i obowiązki stałych użytkowników budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • plany obiektu, uwzględniające usytuowanie i teren przyległy,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja jest przekazywana do właściwego miejskiego (lub powiatowego) komendanta PSP, w celu późniejszego wykorzystywania. Instrukcja może być również przekazana w formie elektronicznej.

IBP jest poddawana okresowej aktualizacji – co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

IBP powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Dokument może być sporządzony tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, tzn.

 • posiadające średnie wykształcenie i ukończone szkolenie inspektorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • techników pożarnictwa,
 • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie PPOŻ na specjalistę ochrony przeciwpożarowej,
 • inżynierów bezpieczeństwa pożarowego.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666