Doświadczenie i wiedza

Audyt BHP w zakładzie produkcyjnym

Jesteś zainteresowany/zainteresowana audytem BHP w swoim zakładzie produkcyjnym?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to kluczowe elementy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie każdego zakładu produkcyjnego. Audyt BHP jest narzędziem, które umożliwia systematyczną ocenę przestrzegania przepisów oraz standardów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki audytom BHP możliwe jest identyfikowanie zagrożeń, ocenianie ryzyka zawodowego oraz opracowywanie skutecznych zaleceń mających na celu poprawę warunków pracy.

Przeprowadzanie regularnych audytów BHP przynosi szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Audyt nie tylko pomaga w minimalizowaniu liczby wypadków i chorób zawodowych, ale także wspiera zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz podnosi kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników. Optymalizacja procesów produkcyjnych i zwiększenie efektywności operacyjnej to dodatkowe korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonego audytu.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Audyt BHP to proces oceny i kontroli przestrzegania przepisów oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie produkcyjnym. Jego celem jest identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego oraz opracowanie zaleceń mających na celu poprawę warunków pracy.

Przeprowadzenie audytu BHP ma na celu:
• poprawę bezpieczeństwa pracy i redukcję liczby wypadków;
• zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami BHP;
• podniesienie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników;
• ochronę zdrowia pracowników i minimalizację ryzyka chorób zawodowych;
• pptymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Audyt BHP składa się z kilku etapów, z których każdy jest starannie omawiany z koordynatorem, w zależności od zapotrzebowania audytowego. Pierwszym etapem jest przygotowanie do audytu, które obejmuje zebranie informacji wstępnych oraz planowanie samego audytu. Następnie przeprowadzany jest właściwy audyt, który polega na kontroli dokumentacji, inspekcji zakładu oraz przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami. Kolejnym etapem jest ocena ryzyka zawodowego, podczas której identyfikowane są zagrożenia oraz oceniane jest ryzyko związane z wykonywanymi czynnościami.

Po zakończeniu oceny ryzyka sporządzany jest raport z audytu, w którym podsumowane są wyniki, przedstawiane są rekomendacje oraz opracowywany jest plan działań korygujących. Ostatnim etapem jest monitorowanie wdrożenia zaleceń. Na tym etapie śledzone są postępy w realizacji zaleceń oraz, w razie potrzeby, przeprowadzane są kolejne audyty, aby zapewnić trwałość wprowadzonych zmian i bieżące zarządzanie ryzykiem zawodowym.

• Zgodność dokumentacji BHP z obowiązującymi przepisami.
• Stan techniczny maszyn i urządzeń.
• Warunki pracy, takie jak oświetlenie, hałas, wentylacja i ergonomia.
• Praktyki i procedury BHP stosowane przez pracowników.

Audyt BHP powinien być przeprowadzany regularnie, w zależności od specyfiki zakładu produkcyjnego oraz przepisów prawa. Zaleca się, aby audyty były przeprowadzane co najmniej raz w roku, a także po większych zmianach w procesach produkcyjnych lub w przypadku wypadków przy pracy. Regularne audyty BHP pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w minimalizowaniu ryzyka zawodowego w zakładzie produkcyjnym.

Cena audytu BHP jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od wielkości zakładu produkcyjnego, zakresu usług oraz innych czynników. Dokładna cena będzie podana po uzgodnieniu szczegółów.

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666