• Opracowanie i wdrożenie procedury LOTO (Lock Out Tag Out)

  Opracowanie i wdrożenie procedury LOTO (Lock Out Tag Out)

Skuteczne wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn powinno przebiegać wieloetapowo.

EHS Consulting pomaga w ustanowieniu i wdrożenie procedur w celu minimalizacji ryzyka, jakiegokolwiek kontaktu ciała z niebezpieczną energią. Celem jest zapobieganie urazom u ludzi.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Nasza praca nad właściwą implementacją standardów w obszarze LOTO przebiega następująco:

 1. Ocena ryzyka związanego z kontaktem ciała z niebezpiecznymi źródłami energii,
 2. Identyfikacja niebezpiecznej energii,
 3. Identyfikacja czynności,
 4. Propozycja środków kontroli ryzyka kontaktu ciała z niebezpieczną energią, uwzględniające LOTO,
 5. Wdrożenie systemu LOTO oraz przeszkolenie pracowników,
 6. Przegląd stosowanych zabezpieczeń i propozycja zmian.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka musi uwzględniać incydenty, wszelkie istotne dla bezpieczeństwa zmiany projektowe, zmiany w zakładzie, zmiany w praktykach roboczych, zmiany wprowadzone w ramach badań i rozwoju lub prób zamówień, które mogą obejmować zmiany surowców lub produktów. W tym przypadku konieczny jest tzw. audyt zerowy u Klienta.

Identyfikacja niebezpiecznej energii

Identyfikacja niebezpiecznej energii – dla każdego sprzętu należy zidentyfikować wszystkie niebezpieczne energie, które mogą wystąpić podczas rutynowej pracy, a także w sytuacjach nierutynowych. Energię uważa się za „niebezpieczną”, jeżeli kontakt cielesny może spowodować obrażenia wymagające jakiegokolwiek leczenia (pierwsza pomoc lub inna profesjonalna pomoc medyczna) lub znaczny ból trwający dłużej niż kilka sekund dla danej osoby.

Niebezpieczna energia (aktywna i/lub zmagazynowana) zazwyczaj obejmuje:

 • zagrożenia mechaniczne,
 • zagrożenia elektryczne,
 • system sterowania i obwody bezpieczeństwa,
 • zagrożenia termiczne i radiacyjne,
 • zagrożenia chemiczne,
 • pneumatyczne i hydrauliczne,
 • kombinacja zagrożeń lub inne.

Identyfikacja czynności

Identyfikacja czynności – należy zidentyfikować wszystkie czynności wykonywane przy tym urządzeniu lub w jego pobliżu. Obejmuje to:

 • rutynowe zadania/działania
 • nie rutynowe zadania/działania, w tym czynności wykonywane podczas awarii, przerw w pracy itp.
 • każdy możliwy do przewidzenia „niepożądany” kontakt ciała z niebezpieczną energią.

Propozycja środków kontroli

Propozycja środków kontroli – każdy obszar ze zidentyfikowanym potencjalnym kontaktem cielesnym z niebezpieczną energią lub ruchomymi częściami musi być zabezpieczony, aby zapobiec temu kontaktowi (niezależnie od narażenia, np. częstotliwości interwencji, liczby osób, itp.). Należy rozważyć:

 • osłony stałe,
 • osłony ruchome z blokadami,
 • ochronę za pomocą kamery wideo lub kurtyny świetlnej,
 • osłony ruchome z blokadami,
 • ochronę za pomocą kamery wideo lub kurtyny świetlnej,
 • bezpieczeństwo funkcjonalne,
 • blokadę i oznakowanie, w tym LOTO.

Pamiętaj, że nie ma uniwersalnych procedur w zakresie wdrożenia systemów LOTO. Każda maszyna wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienia przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie.

Skorzystaj z naszej oferty dotyczącej wdrożenia standardów LOTO! Skontaktuj się z nami.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!