Doświadczenie i wiedza

Opracowanie i wdrożenie procedury LOTO

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami z opracowań i wdrożeń procedur LOTO?

Skuteczne wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn powinno przebiegać wieloetapowo.

EHS Consulting pomaga w ustanowieniu i wdrożenie procedur w celu minimalizacji ryzyka, jakiegokolwiek kontaktu ciała z niebezpieczną energią. Celem jest zapobieganie i urazom u ludzi.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

System LOTO (Lockout / Tagout) umożliwia bezpieczną kontrolę maszyn i instalacji podczas prac związanych z serwisem i utrzymaniem ruchu, chroniąc obsługę przed błędami ludzkimi oraz uniemożliwiając przypadkowe uruchomienie serwisowanych urządzeń, maszyn i instalacji. Skrót LOTO pochodzi od słów Lockout i Tagout, które są dwoma podstawowymi założeniami tej procedury:

 • lockout (zablokowanie) – działanie polegające na odłączeniu i zabezpieczeniu energii zasilającej maszyn/instalacji/urządzeń podczas np. wykonywania prac konserwacyjnych;
 • tagout (oznakowanie) – umieszczenie w miejscu zastosowania blokady informacji o powodzie wyłączenia, osobie odpowiedzialnej itp.

System LOTO nie jest obowiązkowy, dlatego wśród pracodawców można spotkać się z przekonaniem na temat tego, że zabezpieczenia systemu LOTO są zbędne w firmie, w której występuje np. scentralizowany system obsługi maszyny i są wyznaczone kompetentne osoby do jego obsługi.

Niestety nie zapewnia to całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ osoba znajdująca się w sterowni nie widzi bowiem całej sytuacji i nie może mieć całkowitej pewności czy ponowne załączenie energii, nie spowoduje zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, który akurat wykonuje prace serwisowe przy maszynie. Dlatego możliwość zablokowania/odblokowania energii powinna mieć upoważniona osoba, która właśnie wykonuje czynności przy maszynie.

Nasza praca nad właściwą implementacją standardów w obszarze LOTO przebiega następująco:

 1. ocena ryzyka związanego z kontaktem ciała z niebezpiecznymi źródłami energii;
 2. identyfikacja niebezpiecznej energii;
 3. identyfikacja czynności;
 4. propozycja środków kontroli ryzyka kontaktu ciała z niebezpieczną energią, uwzględniające LOTO;
 5. wdrożenie systemu LOTO oraz przeszkolenie pracowników;
 6. przegląd stosowanych zabezpieczeń i propozycja zmian.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ETAPÓW WDROŻENIA PROCEDURY LOTO

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka musi uwzględniać incydenty, wszelkie istotne dla bezpieczeństwa zmiany projektowe, zmiany w zakładzie, zmiany w praktykach roboczych, zmiany wprowadzone w ramach badań i rozwoju lub prób zamówień, które mogą obejmować zmiany surowców lub produktów. W tym przypadku konieczny jest tzw. audyt zerowy u Klienta.

Identyfikacja niebezpiecznej energii

Identyfikacja niebezpiecznej energii – dla każdego sprzętu należy zidentyfikować wszystkie niebezpieczne energie, które mogą wystąpić podczas rutynowej pracy, a także w sytuacjach nierutynowych. Energię uważa się za „niebezpieczną”, jeżeli kontakt cielesny może spowodować obrażenia wymagające jakiegokolwiek leczenia (pierwsza pomoc lub inna profesjonalna pomoc medyczna) lub znaczny ból trwający dłużej niż kilka sekund dla danej osoby.

Niebezpieczna energia (aktywna i/lub zmagazynowana) zazwyczaj obejmuje:

 • zagrożenia mechaniczne;
 • zagrożenia elektryczne;
 • system sterowania i obwody bezpieczeństwa;
 • zagrożenia termiczne i radiacyjne;
 • zagrożenia chemiczne;
 • pneumatyczne i hydrauliczne;
 • kombinacja zagrożeń lub inne.
system loto

Identyfikacja czynności

Identyfikacja czynności – należy zidentyfikować wszystkie czynności wykonywane przy tym urządzeniu lub w jego pobliżu. Obejmuje to:

 • rutynowe zadania/działania;
 • nierutynowe zadania/działania, w tym czynności wykonywane podczas awarii, przerw w pracy itp.;
 • każdy możliwy do przewidzenia „niepożądany” kontakt ciała z niebezpieczną energią.

Propozycja środków kontroli

Propozycja środków kontroli – każdy obszar ze zidentyfikowanym potencjalnym kontaktem cielesnym z niebezpieczną energią lub ruchomymi częściami musi być zabezpieczony, aby zapobiec temu kontaktowi (niezależnie od narażenia, np. częstotliwości interwencji, liczby osób, itp.). Należy rozważyć:

 • osłony stałe;
 • osłony ruchome z blokadami;
 • ochronę za pomocą kamery wideo lub kurtyny świetlnej;
 • osłony ruchome z blokadami;
 • ochronę za pomocą kamery wideo lub kurtyny świetlnej;
 • bezpieczeństwo funkcjonalne;
 • blokadę i oznakowanie, w tym LOTO.

Pamiętaj, że nie ma uniwersalnych procedur w zakresie wdrożenia systemów LOTO. Każda maszyna wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienia przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie. EHS Consulting świadczy profesjonalne usługi BHP Warszawa i online – zadzwoń i poznaj szczegóły.

system loto bhp

JAKIE SĄ PRZYKŁADOWE ZABEZPIECZENIA LOTO?

 • Kłódki bezpieczeństwa.
 • Blokady zaworów.
 • Blokady wyłączników elektrycznych.
 • Blokady wtyczek elektrycznych.
 • Blokady przycisków pulpitów operatora (tzw. grzyb STOP).
 • Blokady rozłączników elektrycznych typu BM.
 • Blokady wyłączników ściennych.
 • Blokady instalacji pneumatycznych.
 • Blokady butli gazowych.
 • Blokada uniwersalna.
 • Blokady linkowe.
 • Blokady grupowe LOTO.
 • Szekle i klamry multilockout.

branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666