• Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

Twoja firma wykonuje prace budowlane? Z dużą pewnością, dokumentem, którego będziesz potrzebować, jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót, czyli IBWR – opracujemy ją na podstawie Twoich informacji!

Pamiętaj, że instrukcję BHP podczas robót budowlanych sporządza wykonawca, a dodatkowo powinien też on zapoznać z instrukcją wszystkich pracowników zatrudnionych na danej budowie (którzy będą wykonywali prace będące przedmiotem opracowania).

Punktem wyjściowym jest plan BiOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), ponieważ na jego podstawie należy opracować IBWR.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Kiedy opracowuje się Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Jednym z rodzajów robót budowlanych, dla których przygotowanie IBWR będzie wymagane, są roboty montażowe. W tym przypadku, roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego wykonywania Robót (IBWR)?

Instrukcja powinna być sporządzona w sposób zrozumiały dla pracowników, a co ważne musi wskazywać:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy;
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót – napisz do nas: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Odpowiemy na Twoje zapytanie jak najszybciej to możliwe.