Twoja firma wykonuje prace budowlane? Z dużą pewnością, dokumentem, którego będziesz potrzebować to Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (w skrócie IBWR). Pamiętaj, że instrukcję BHP podczas robót budowlanych sporządza wykonawca, a dodatkowo powinien też on zapoznać z instrukcją wszystkich pracowników zatrudnionych na danej budowie (którzy będą wykonywali prace będące przedmiotem opracowania).

Punktem wyjściowym jest plan BiOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), ponieważ w oparciu o jego zapisy należy opracować IBWR. Możemy pomóc Ci w tym zakresie.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót – SKONTAKTUJ SIĘ.

Poproś o ofertę z zakresu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Jednym z rodzajów robót budowlanych, dla których przygotowanie IBWR będzie wymagane, są roboty montażowe. W tym przypadku, roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Instrukcja powinna być sporządzona w sposób zrozumiały dla pracowników, a co ważne musi wskazywać:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy;
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Jaki jest koszt sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Koszt sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót jest zależny od:

  • zakresu wykonywanych prac,
  • zakresu opracowania dokumentu.

Co uwzględnia cena?

Ceny kształtują się od 600,00 zł netto (+23% VAT) w górę i uwzględniają:

  • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
  • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach,
  • dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów