• Outsourcing BHP

  Outsourcing BHP

Czy jako przedsiębiorca masz poczucie, że doba to za mało, aby skoordynować wszystkie procesy w firmie? Czy w miesięcznym planie uwzględniasz działania w zakresie bezpieczeństwa pracy?
Natłok spraw, konieczność szybkiego podejmowania decyzji oraz brak czasu na analizę wszystkich zagadnień to problemy, z którymi stykają się przedsiębiorcy.
Zapracowanym przedsiębiorcą, którzy chcą skupić się na bieżących działaniach związanych z rozwojem firmy proponujemy usługę outsourcing’u BHP.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Pomoc w formie comiesięcznej obsługi BHP pozwoli na skonsultowanie bieżących spraw i problemów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy bez zatrudniania specjalisty ds. BHP.

W ramach usługi, oferujemy nie tylko doradztwo w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, ale również wskazówki w zarządzaniu dokumentacją, co jest integralną częścią usług w EHS Consulting.

Pamiętaj, że jako pracodawca to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za stan BHP w firmie.
Jednak jako przedsiębiorca nie musisz zostać ze wszystkim sam.

W ramach outsourcing’u BHP pomagamy w opracowaniu m.in.:

 • oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy,
 • instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,
 • zasad postępowania na wypadek pożaru i innej sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu osób znajdujących się w zakładzie,
 • ocen ryzyka substancji niebezpiecznych,
 • protokołów powypadkowych w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy,
 • kart wypadku w drodze do/ z pracy, któremu uległ pracownik,
 • analizy stanu bhp.

Dodatkowo przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny), okresowe BHP dla wszystkich grup stanowisk, z pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Każdą ofertę opracowujemy w oparciu o oczekiwania klienta.

Outsourcing BHP realizujemy również w formie nadzoru BHP przy inwestycjach budowlanych. W trakcie realizacji projektu wykonujemy przykładowe zadania:

 • kontrole BHP na budowie,
 • przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę,
 • zarządzanie dokumentacją w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • wsparcie w opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i innych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • przeprowadzanie comiesięcznych spotkań o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy,
 • przegląd środków ochrony indywidualnej m.in. hełm ochronny, szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną i inne, które są stosowane przez pracowników.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!