Czy jako przedsiębiorca masz poczucie, że doba to za mało, aby skoordynować wszystkie procesy w firmie? Czy w miesięcznym planie uwzględniasz działania w zakresie bezpieczeństwa pracy?

Natłok spraw, konieczność szybkiego podejmowania decyzji oraz brak czasu na analizę wszystkich zagadnień to problemy, z którymi stykają się przedsiębiorcy.

Zapracowanym przedsiębiorcom, którzy chcą skupić się na bieżących działaniach związanych z rozwojem firmy, proponujemy usługę outsourcingu BHP. Każdą ofertę opracowujemy na podstawie oczekiwań klienta.

Jesteś zainteresowany kompleksowym wsparciem w zakresie BHP? Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę outsourcing BHP dla Twojej firmy

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

biuro@ehsconsulting.pl

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz kilka pytań dotyczących outsourcingu BHP?

Przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania!

Outsourcing BHP to przejęcie przez specjalistyczną w dziedzinie BHP firmę części obowiązków innego podmiotu dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie zawartej wcześniej umowy.

W dużych zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 pracowników – pracodawca ma obowiązek powołania służby BHP co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast w przypadku mniejszych firm warto się zastanowić nad powierzeniem obsługi firmie zewnętrznej.

Pomoc w zakresie BHP pozwoli na skonsultowanie bieżących spraw i problemów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy bez zatrudniania specjalisty ds. BHP. W ramach usługi, oferujemy nie tylko doradztwo w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, ale również wskazówki w zarządzaniu dokumentacją, co jest integralną częścią usług w EHS Consulting.

Zakres outsourcingu obejmuje między innymi sporządzenie dokumentów:

 1. oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy;
 2. instrukcji obsługi maszyn i urządzeń;
 3. instrukcje BHP dotyczące zasad postępowania na wypadek pożaru i innej sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu osób znajdujących się w zakładzie (np. instrukcje ppoż.);
 4. ocen ryzyka substancji niebezpiecznych;
 5. protokołów powypadkowych w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy;
 6. kart wypadku w drodze do/ z pracy, któremu uległ pracownik;
 7. oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS;
 8. pomoc w sporządzeniu wniosków do Zusu w celu dofinansowania na poprawę warunków pracy;
 9. nadzór BHP;

Do tego zaliczamy również:

 1. analizy stanu bhp, (audyty);
 2. szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny);
 3. szkolenia okresowe BHP;
 4. szkolenia z pierwszej pomocy;
 5. szkolenia z ochrony przeciwpożarowej;
 6. opracowanie i wdrożenie procedury LOTO.

Outsourcing BHP realizujemy również w formie nadzoru BHP przy inwestycjach budowlanych. W trakcie realizacji projektu wykonujemy przykładowe zadania:

 • kontrole BHP na budowie;
 • przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę;
 • zarządzanie dokumentacją w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 • wsparcie w opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i innych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 • przeprowadzanie comiesięcznych spotkań o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy;
 • przegląd środków ochrony indywidualnej m.in. hełm ochronny, szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną i inne, które są stosowane przez pracowników.

Jaki jest koszt outsourcingu BHP?

Kwota miesięcznego abonamentu na outsourcing BHP jest zależna przede wszystkim od:

 • lokalizacji Twojej firmy,
 • ilości zatrudnionych pracowników,
 • branży,
 • dodatkowych oczekiwań w zakresie świadczonej obsługi np. opracowanie dokumentacji w języku angielskim, spełnienie wymogów korporacyjnych.

Co uwzględnia cena?

Przedstawiając ofertę w zakresie outsourcingu BHP, uwzględniamy przede wszystkim:

 • realizację zadań służby BHP, które wynikają z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwość kontaktu  z nami – telefonicznie oraz drogą e-mail,
 • dostęp do platformy szkoleń online,
 • audyty i szkolenia prowadzone w Twojej firmie.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów