• Szkolenie PPOŻ.

Czy wiesz, że jako właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:

  • ponosisz odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych?
  • jesteś obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi?

Dlatego też jeżeli jesteś taką osobą, powinieneś zorganizować szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oczywiście nie jest to takie proste – szkolenie z zakresu ppoż. powinno być przeprowadzone przez certyfikowanego szkoleniowca. Na szczęście jesteś w dobrym miejscu – w EHS Consulting przeprowadzimy dla Ciebie szkolenie ppoż. dla pracowników w Warszawie i okolicach w wygodnej formie.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Szkolenie ppoż. – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.

Jaka jest podstawa prawna szkolenia ppoż? Wynika to z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 2020.05.29).

Jeśli jesteś pracodawcą, Twoi pracownicy mają obowiązek przestrzegania przyjętych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które powinny zostać wskazane m.in. w regulaminie pracy.

Jako pracodawca, powinieneś zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Dodatkowo jako pracodawca, wyznaczasz pracowników do:

  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

a także zapewniasz łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe wytyczne wynikają z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30).

Szkolenie przeciwpożarowe – skorzystaj z pomocy specjalistów

Jeżeli zastanawiasz się nad koniecznością skorzystania z doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wiedz, że przepisy bhp zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom nie tylko bezpiecznych warunków pracy, ale również informowania ich o zagrożeniach, a także o zasadach postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu takich jak pożar.
Dodatkowo zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające z budynku są obowiązane zabezpieczyć go przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników

W celu wdrożenia powyższych wymogów w praktyce warto przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe pracowników, które przygotuje ich do bezpiecznej pracy.

Jak przeprowadzić kurs ppoż.? Najlepiej z pomocą profesjonalnego szkoleniowca.

Kurs ppoż. Warszawa – co uwzględnia szkolenie z zakresu przeciwpożarowej, realizowane przez EHS Consulting?

  • ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i innego stosowanego podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • omówienie planów ewakuacji i obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu,
  • przedstawienie wymogów prawnych, które powinny zostać spełnione przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku.

Sprawdzenie wymaganej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej również odbywa się podczas próbnych ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie ewakuacji to okazja na weryfikację istniejących procedur, stopnia przygotowania pracowników i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji. Najlepsza możliwość na weryfikację  sprawności systemów bezpieczeństwa w budynku (systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu kontroli dostępu, systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego).

Okresowe sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji wynika m.in. z §  17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W celu właściwego zaplanowania i przeprowadzenia próbnej ewakuacji, warto skorzystać z doradztwa specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia ppoż. Warszawa i okolice – EHS Consulting

Jeśli chcesz skorzystać z naszego doradztwa szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Warszawie, pozostaw do siebie kontakt.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!