Doświadczenie i wiedza

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Jesteś zainteresowany/zainteresowana doradztwwem w zakresie ochrony środowiska?

Nasza oferta szczególnie dedykowana jest dla:

 • Branży przemysłowej
 • Biur projektowych
 • Firm deweloperskich
 • Przedsiębiorstw planujących nowe inwestycje
 • Przedsiębiorców zmieniających profil działalności
 • Firm komunalnych
 • Osób pragnących uporządkować gospodarkę odpadową lub wodno – ściekową swojej nieruchomości przemysłowej

FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Świadczymy pomoc w zakresie wymagań:

 • Ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy Prawo wodne,
 • Ustawy o odpadach,
 • Ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • wykonanie Kart informacyjnych przedsięwzięcia – KIP (w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonywanie sprawozdań rocznych w tym zakresie (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • wykonywanie sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE (w oparciu o przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji);
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska, pomoc w uzyskaniu opinii radcowskich w sytuacjach niejasnych lub spornych, itp.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666