Doświadczenie i wiedza

Porozumienia dotyczące pracy zdalnej

Jesteś zainteresowany/zainteresowana porozumieniem dotyczącego pracy zdalnej w kwestii dokumentów?

Porozumienie dotyczące pracy zdalnej jest dokumentem, który reguluje warunki i zasady wykonywania pracy zdalnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jest to ważne narzędzie umożliwiające efektywną i bezpieczną pracę zdalną.

Porozumienie dotyczące pracy zdalnej powinno być sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony. Zapewni to obu stronom ochronę praw i umożliwi efektywną współpracę. W przypadku wprowadzenia zmian w warunkach pracy zdalnej porozumienie powinno być aktualizowane i ponownie podpisane przez obie strony.

Jakie informacje powinno zawierać porozumienie dotyczące pracy zdalnej? Jakie kwestie powinny być uregulowane w porozumieniu?


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

 • ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej
 • zasady wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej
 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną,
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów wykonywania pracy zdalnej
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (w tym procedur ochrony danych osobowych)
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych
 • zasady wykorzystywania własnego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej

Pracownicy, którzy mają wykonywać pracę zdalną, powinni potwierdzić:

 • że posiadają warunki techniczne oraz lokalowe umożliwiające wykonywanie pracy zdalnej;
 • fakt zapoznania się z procedurami określającymi ochronę danych;
 • zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego oraz z dodatkową informacją opracowaną na jej podstawie.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi ponadto potwierdzić, że na stanowisku pracy są zachowane właściwe warunki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z pracą zdalną należy sporządzić m.in.:

 • Regulamin pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej
 • Zasady BHP przy pracy zdalnej
 • Ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej

Skontaktuj się z EHS Cosulting, chętnie doradzimy w temacie dokumentacji BHP przy pracy zdalnej.

Koszt opracowania porozumienia dotyczącego pracy zdalnej jest zależny od:

 • oczekiwań klienta co do formy opracowania (nasz standard dokumentów lub format dostarczony od Klienta).

Ceny kształtują się od 300,00 zł netto (+23% VAT) w górę i uwzględniają:

 • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
 • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach i dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666