Doświadczenie i wiedza

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem BHP dla osób kierujących pracownikam?

Czy jako pracodawca, osoba kierująca pracownikami powinienem / powinnam przejść szkolenie BHP? Pytanie o szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami pada bardzo często. Wiele firm pyta nas o ważność, okres, program, a także cenę. Na tej stronie postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia dotyczące szkoleń okresowych BHP dla osób kierujących pracownikami.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zgodnie z Art. 2373 § 21 Kodeksu pracy:
,,Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”.
Ponadto należy mieć na uwadze szeroki zakres odpowiedzialności pracodawcy i osoby kierującej pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niespełnienie obowiązków, które w konsekwencji mogą przyczynić się do wypadków przy pracy, nałożona może zostać kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (art. 220 Kodeks karny).

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

 1. a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.  

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest ważne 5 lat. 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. 

Szkolenie powinno trwać minimum 16 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut).  

Tak, w ofercie posiadamy e-learningowe szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Koszt szkolenia BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:   

 • formy szkolenia – online czy stacjonarnie (w siedzibie Klienta)   
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za 1 uczestnika jest co do zasady niższa,   
 • użytego sprzętu podczas szkolenia – w przypadku zastosowania VR  lub sprzętu ppoż. – trenażer do wywołania ognia oraz podręczny sprzęt gaśniczy – cena szkolenia będzie wtedy wyższa.   
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

SZKOLENIA BHP DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nie są one mniej istotne niż szkolenia dla pracowników niższego szczebla. Te szkolenia zapewniają uczestnikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia,
 • zapoznanie z odpowiednimi środkami i działaniami mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom,
 • przypomnienie przepisów oraz zasad BHP niezbędnych do wykonywania pracy,
 • omówienie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • udzielanie pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia BHP są nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale również inwestycją w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz efektywność pracy. Dlatego organizacja regularnych szkoleń BHP jest kluczowym elementem każdego bezpiecznego miejsca pracy.

DLA KOGO DEDYKOWANE SĄ SZKOLENIA I JAKIE SĄ ICH ZALETY?

Szkolenia BHP są przeznaczone dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami, np. mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych.

Kolejna kwestia – dlaczego warto inwestować w szkolenia BHP? Oto ich kluczowe zalety:

 • zwiększają świadomość zagrożeń w miejscu pracy,
 • uczą skutecznych metod zapobiegania wypadkom,
 • przypominają obowiązujące przepisy i zasady BHP,
 • przygotowują do działania w sytuacjach awaryjnych,
 • są kluczowe dla utrzymania bezpiecznego środowiska pracy.

Regularne szkolenia BHP dla kadry zarządzającej to fundament bezpiecznego i efektywnego miejsca pracy. Inwestując w te szkolenia, zapewniasz zdrowie i bezpieczeństwo swoim pracownikom oraz zwiększasz ich wydajność.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666