Doświadczenie i wiedza

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem BHP dla osób kierujących pracownikam?

Czy jako pracodawca, osoba kierująca pracownikami powinienem / powinnam przejść szkolenie BHP? Pytanie o szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami pada bardzo często. Wiele firm pyta nas o ważność, okres, program, a także cenę. Na tej stronie postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia dotyczące szkoleń okresowych BHP dla osób kierujących pracownikami.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zgodnie z Art. 2373 § 21 Kodeksu pracy:
,,Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”.
Ponadto należy mieć na uwadze szeroki zakres odpowiedzialności pracodawcy i osoby kierującej pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niespełnienie obowiązków, które w konsekwencji mogą przyczynić się do wypadków przy pracy, nałożona może zostać kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (art. 220 Kodeks karny).

Pierwsze szkolenie okresowe BHP należy odbyć w ciągu 6 miesięcy od chwili zatrudnienia, a kolejne minimum raz na 5 lat. 

Jeśli jako pracodawca, zdecydujesz się do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP, pamiętaj, że w takim przypadku Twoje szkolenie okresowe BHP jest dłuższe niż dla pracodawców, którzy nie podejmą się tego obowiązku. W takim przypadku szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium.

Ramowy program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami uwzględnia m.in.:

  • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
  • ergonomię w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna);
  • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jeśli szukasz szkolenia BHP dla kierownika, managera, dyrektora, który pod swoimi skrzydłami ma swój zespół – dobrze trafiłeś/ trafiłaś!

Przeprowadzamy szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami oraz pracodawców w formie stacjonarnej (u Klienta), online – na platformie ZOOM, Microsoft Teams, Clickmeeting lub na zasadzie e-learningu (wtedy decydujesz o rozłożeniu materiałów na poszczególne etapy).


Ramowy program szkolenia:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy orazodpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,ochrony pracy kobiet i młodocianych,profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów3
2Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami3
3Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy3
4Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki2
5Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy2
6Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku1
7Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)1
8Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego1
Razem:minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut
Jednak dokładny program jesteśmy w stanie ułożyć w odpowiedzi na Twoje oczekiwania!

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666