Doświadczenie i wiedza

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniemi okresowymi BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych?

Jesteś projektantem, konstruktorem lub technologiem? Jeśli tak – zaliczasz się do grupy stanowisk inżynieryjno- technicznych. Oznacza to w praktyce, że właśnie dla takiej grupy stanowisk, powinieneś/ powinnaś odbyć obowiązkowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poniżej w pytaniach i odpowiedziach podpowiadamy, w jaki sposób zorganizować szkolenie okresowe BHP. Zapraszamy do krótkiej lektury!


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Co to oznacza w praktyce? Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych może zostać przeprowadzone stacjonarnie (w Twojej firmie lub w naszej sali szkoleniowej) lub online (wtedy łączymy się za pomocą platformy Zoom, Microsoft Teams czy Clickmeeting).

Alternatywą jest szkolenie w formie e-learningu. Otrzymujesz dostęp do platformy z kursem, poszczególne moduły realizujesz w dowolnym czasie i miejscu. Na samym końcu czeka Ciebie egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP u nowego pracodawcy należy wykonać w okresie roku od chwili zatrudnienia.

Szkolenie powinno być zorganizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin**)
1Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych),wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,nadzoru i kontroli warunków pracy,b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów3
2Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami3
3Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)4
4Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)2
5Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu3
6Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku1
Razem:minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Zapytaj o ofertę naszych szkoleń w Warszawie (wersja stacjonarna) oraz online!

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666