• Dokumentacja z zakresu emisji gazów i pyłów

    audyt BHP

Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Wprowadzanie ich do powietrza wymaga zazwyczaj pozwolenia. Pomagamy w opracowaniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Wykonujemy dokumentację z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym dla potrzeb:

  • uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
  • dokonania zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
  • przeglądów ekologicznych instalacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

 
Przeczytaj również: