• Projekt Organizacji Robót (POR)

Potrzebujesz kompleksowo opracowany Projekt Organizacji Robót (POR)? EHS Consulting opracuje go dla Ciebie na podstawie Twoich informacji!

Projekt Organizacji Robót sporządza wykonawca (np. kierownik budowy) przy współpracy m.in. ze służbą BHP (jeśli nie jest to dla tej służby dodatkowe zadanie), w powiązaniu z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W innym przypadku projekt ten sporządza wykonawca dla prac szczególnie niebezpiecznych (wtedy, gdy obowiązuje plan BiOZ).

Projekt organizacji robót powinien być uzgodniony i podpisany przez odpowiednie osoby (inwestor, inspektor nadzoru, służba BHP, kierownik projektu).

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Co należy uwzględnić w Projekcie Organizacji Robót?

W projekcie uwzględnia się m.in.:

 • umowę z inwestorem na szczegółowe sporządzenie dokumentacji (zagospodarowanie placu budowy lub budowy i modernizacji budynku);
 • projekt budowy;
 • Polskie Normy i przepisy budowlane.

Jakie informacje zawiera Projekt Organizacji Robót?

Przykładowy zakres dokumentu:

 1. podstawowe informacje o projekcie;
 2. podstawa prawna;
 3. opis zastosowanych technologii podczas budowy i montażu;
 4. sposób prowadzenia prac;
 5. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. wykaz głównego sprzętu montażowego;
 7. gospodarka magazynowa;
 8. zapotrzebowanie na energię elektryczną i inne media;
 9. środki ograniczające wpływ na środowisko;
 10. plan zagospodarowania placu budowy.

W naszym zespole są specjaliści ds. BHP, którzy uczestniczyli w nadzorze BHP przy inwestycjach w sektorze energetycznym, branży przemysłowej czy budowlanej, gdzie Projekt Organizacji Robót był jednym z najbardziej wymaganych dokumentów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w jego przygotowaniu, skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/