Doświadczenie i wiedza

Szkolenia online BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami online BHP?

Kiedy myślimy o BHP, najczęściej pojawiającym się pierwszym skojarzeniem jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane tuż po podpisaniu umowy, ale jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania zadań z niej wynikających. Bez wątpienia szkolenia okresowe BHP są niezwykle istotne z uwagi na uświadamianie pracowników o ewentualnych zagrożeniach wynikających z objęcia danego stanowiska, a także radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawią się wszelkie niedogodności takie jak np. pożar lub wypadek.

Z kodeksu pracy (Art. 94, pkt 4) wynika, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w tej dziedzinie, a także to w jego zakresie leży zapewnienie swojej kadrze bezpiecznych warunków pracy. Poza aspektami technicznymi kluczową rolę odgrywa również znajomość zasad BHP, z których wiedza przekazywana jest właśnie podczas szkoleń okresowych i wstępnych.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Szkolenia okresowe BHP online w EHS Consulting to bogata oferta kierowana do szerokiego grona odbiorców. Nasze kursy BHP przez Internet organizowane są dla:

 • pracodawców, osób kierujących,
 • stanowisk inżynieryjno-technicznych,
 • stanowisk administracyjno-biurowych,
 • pracowników służby BHP,
 • pracowników IT,
 • pracowników farmacji,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy weterynarii,
 • lekarzy i personelu medycznego,
 • fryzjerek i fryzjerów,
 • sprzedawców, kasjerów, przedstawicieli handlowych,
 • kosmetyczek i zakładów kosmetycznych,
 • instruktorów i trenerów fitness.

Zapytaj o dedykowaną ofertę dla Twojej firmy! W przypadku większej liczby uczestników szkolenia BHP e-learning przygotujemy specjalną propozycję.

Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

 1. Wypełnij i wyślij formularz lub e-mail z zamówieniem

Aby móc zapisać się na stacjonarne lub internetowe szkolenia BHP w EHS Consulting, należy najpierw przesłać swoje zgłoszenie. Podaj nazwę stanowiska pracy oraz liczbę uczestników, dane uczestników potrzebne do wystawienia certyfikatu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), dane do faktury. Po otrzymaniu danych prześlemy fakturę pro forma.

 1. Dokonaj płatności

Po dokonaniu płatności drogą mailową prześlemy dostęp do platformy szkoleniowej (login i hasło dla każdego użytkownika)

 1. Weź udział w szkoleniu

Otrzymujesz dostęp do stacjonarnego lub online szkolenia BHP. Szkolenie BHP online składa się z kilku tematów i krótkiego testu jednokrotnego wyboru. W kursie odnajdziesz materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczące pierwszej pomocy i ppoż. Zaliczenie szkolenia polega na zapoznaniu się z materiałem oraz rozwiązaniu testu. Podczas szkolenia okresowego BHP zapewniamy konsultacje z wykładowcą szkoleń BHP i profesjonalne doradztwo. Na podstawie raportu wyników nauczania wystawiam zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenia przesyłamy do Państwa pocztą (istnieje również możliwość przesłania skanu zaświadczenia drogą mailową). Certyfikaty te mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w szkoleniu tradycyjnym.

Szkolenie online dla pracowników administracyjno-biurowych obejmuje następujący program:

 • Źródła prawa pracy (zwrócenie uwagi na przepisy z zakresu bhp)
 • Umowa o pracę
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność pracownika
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami
 • Wypadek przy pracy
 • Rodzaje wypadków przy pracy
 • Procedura powypadkowa
 • Wypadek w drodze do pracy
 • Choroby zawodowe

Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników:

 • Czynniki szkodliwe
 • Pomiary czynników
 • Normy dźwigania
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Jak często wykonywać ocenę ryzyka zawodowego?
 • Problemy związane z organizacją stanowiska administracyjno-biurowego, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Obowiązki osoby kierującej
 • Stanowiska pracy przed komputerem
 • Narażenie wzroku

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń:

 • Zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia
 • Rodzaje sprzętu gaśniczego
 • Zasady alarmowania straży pożarnej
 • Klasy pożarów
 • Zasady i procedura udzielania pierwszej pomocy

Po szkoleniu BHP online (lub stacjonarnego) egzamin jest przeprowadzany w formie testu.

Koszt szkolenia online BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:

 • rodzaju szkolenia – wstępne czy okresowe BHP,
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za 1 uczestnika jest co do zasady niższa.

Cena szkolenia zdalnego BHP uwzględnia:

 • dostęp do platformy online – w przypadku szkoleń okresowych BHP,
 • połączenie LIVE z trenerem – w przypadku szkoleń wstępnych BHP,
 • możliwość konsultacji po szkoleniu,
 • wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Polecam. Profesjonalizm i obsługa na najwyższym poziomie. 100 % zadowolenia.

Ola

Tara

Szkolenie bardzo ciekawe. Prowadzący sympatyczni. Serdecznie polecam.

Jowita

Wojtyczka

Doradztwo na najwyższym poziomie. Bardzo polecam Agnieszkę.

Agata

Dubik

bhp online szkolenie

SZKOLENIE OKRESOWE BHP ONLINE – PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • a także pracownicy na innych stanowiskach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP ONLINE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW – PRZYGOTOWANE W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

Uczestnicy szkolenia BHP przez Internet organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia BHP (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Samokształcenie kierowane może zostać realizowane właśnie przez Internet – szkolenie online BHP w ostatnim czasie są coraz popularniejsze (głównie ze względu obecną sytuację).

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP ONLINE DLA PRACODAWCÓW

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Podstawowe informacje BHP dla pracodawców dotyczą m.in.:

 • regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bhp,
 • identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • problemów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Dostęp do wiedzy również w formie e-learningu!

Nieważne, w jakim miejscu się znajdujesz – Warszawa, Poznań, Wrocław… w dowolnym czasie i miejscu możesz przystąpić do szkolenia na platformie. Szkolenie wstępne BHP przez Internet to przede wszystkim wygoda.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP ONLINE

Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

SZKOLENIE BHP ONLINE – ZGODNE Z USTAWĄ

W związku z wystąpieniem stanu epidemii szkolenie wstępne BHP może zostać poprowadzone również online. Wynika to z Art. 12e Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

,,W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

Szkolenia wstępne BHP online są prowadzone poprzez platformę do prowadzenia spotkań i wydarzeń na żywo. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera i Internetu przez uczestnika szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o szkoleniu wstępnym BHP przesyłamy link do spotkania na wskazany adres e-mail.

W trakcie szkolenia prezentowane są zagadnienia zgodne z ramowym programem instruktażu ogólnego (ZAŁĄCZNIK Nr  1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

ONLINE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH – PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA BHP ONLINE

Jak wygląda plan szkolenia BHP online w EHS Consulting?

Online dla pracowników administracyjno-biurowych – przykładowy program szkolenia BHP online

 • Źródła prawa pracy (zwrócenie uwagi na przepisy z zakresu bhp)
 • Umowa o pracę
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność pracownika
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami
 • Wypadek przy pracy
 • Rodzaje wypadków przy pracy
 • Procedura powypadkowa
 • Wypadek w drodze do pracy
 • Choroby zawodowe
 • Procedura rozpoznawania chorób zawodowych

Szkolenie BHP online okresowe: II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

 • Czynniki szkodliwe
 • Pomiary czynników
 • Normy dźwigania
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Jak często wykonywać ocenę ryzyka zawodowego?

Szkolenie BHP online i stacjonarnie: III Problemy związane z organizacją stanowiska administracyjno-biurowego, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

 • Organizacja stanowisk pracy
 • Obowiązki osoby kierującej
 • Stanowiska pracy przed komputerem
 • Narażenie wzroku

Szkolenie okresowe BHP online i stacjonarnie: IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

 • Zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia
 • Rodzaje sprzętu gaśniczego
 • Zasady alarmowania straży pożarnej
 • Klasy pożarów
 • Zasady i procedura udzielania pierwszej pomocy

Po szkoleniu BHP online przeprowadzany jest egzamin w formie testu.

SZKOLENIE BHP E-LEARNING W FORMIE KURSU – MASZ PYTANIA?

Wciąż nie wiesz, jak wyglądają szkolenia BHP e-learningowe w EHS Consulting? A może masz inne wątpliwości dotyczące kursów BHP przez Internet? Napisz lub zadzwoń do nas. Na pewno znajdziemy wspólny język i odpowiemy na każde pytanie – zapraszamy do kontaktu.

Profesjonalne usługi BHP są do Twojej dyspozycji!

szkolenia bhp online warszawa

branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666