Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Szkolenia BHP odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do unikania wypadków, chorób zawodowych i innych niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Prowadzenie szkoleń BHP to zadanie wymagające odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Organizacje, które chcą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP, powinny wyznaczyć odpowiednie osoby do przeprowadzenia tych szkoleń.

Kto zatem może prowadzić szkolenia BHP?

To wszystko zależy od rodzaju szkolenia.
Obligatoryjne szkolenia bhp to:
• wstępne
• okresowe.


Wstępne szkolenie bhp

dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) może prowadzić:
• pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),
• osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
• pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
• pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.


Instruktaż stanowiskowy

z kolei może przeprowadzić osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

W przypadku szkoleń okresowych, jest nieco inaczej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, szkolenia okresowe BHP może prowadzić:
• jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• pracodawca pełniący zadania służby BHP, za wyjątkiem szkoleń osób kierujących pracownikami, osób pełniących zadania służby BHP oraz innych osób związanych z tematyką bezpieczeństwa
i higieny pracy (warto dodać, że pracodawca sam musi być po kursie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP).

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj: https://ehsconsulting.pl/kto-moze-przeprowadzac-szkolenie-okresowe-bhp/
Ważne jest, aby osoby prowadzące szkolenia BHP były dobrze przygotowane, kompetentne i aktualizowały swoją wiedzę. Dobry prowadzący szkolenia BHP potrafi zainteresować uczestników tematem, angażować ich w praktyczne ćwiczenia i podnosić świadomość zagrożeń związanych z pracą.

Jak wygląda szkolenie bhp? Zapoznaj się tutaj: https://ehsconsulting.pl/jak-wyglada-szkolenie-bhp/

Potrzebujesz pomocy w zakresie szkoleń bhp?
Zapraszamy do kontaktu: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

 

Podobne wpisy