Stres w pracy – jak zapobiegać?

Stres w pracy – jak zapobiegać?

Rośnie odsetek pracowników odczuwających stres w miejscu pracy. W raporcie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2021” możemy przeczytać, że 1/3 pracowników biorących udział w badaniu wskazała stres jako jeden z 5 najistotniejszych czynników oddziałujących na ich pracę.

Statystyki dotyczące stresu

W badaniach międzynarodowych wykazano, że stres znalazł się w czołówce wyzwań z jakimi musieli w minionym roku mierzyć się pracownicy na kontynencie europejskim. Za największe wyzwania w pracy uznano: zachowanie zdrowia (22% ankietowanych), zarządzanie stresem (15%), równowaga między potrzebami zawodowymi i rodzinnymi (12%).

Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II) przeprowadzone w latach 2018 – 2021 wykazało, że co czwarty dorosły Polak (26,46%) choć raz w życiu zmagał się z jakimś zaburzeniem psychicznym.

Pandemia nasiliła problem. Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” czytamy, że w 2020 roku w placówkach Medicover udzielono o 55% więcej konsultacji z psychologami i psychiatrami, głównie z powodu zaburzeń lękowych i depresji.

Co dziesiąty dzień nieobecności w pracy ze zwolnieniem L4 w roku 2020 w Polsce wynikał z zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania osób pracujących. Łącznie było to 27 665 400 dni absencji chorobowej. Z tej przyczyny wystawiono 1 455 800 zaświadczeń lekarskich. Czas na który je wystawiono był dłuższy od średniej długości ogółu wystawionych zaświadczeń (odpowiednio 19 i 12,36 dni).

Choroby spowodowane stresem

Jednostki chorobowe:

 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – 9 767 500 dni
 • epizod depresyjny – 5 197 200 dni
 • inne zaburzenia lękowe – 4 910 700 dni
 • zaburzenie depresyjne nawracające – 2 606 700 dni

Najwięcej nieprzepracowanych dni z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania odnotowano w grupie wiekowej 30-39 lat (8 080 500 dni). Od lat obserwowany jest trend wzrostowy absencji chorobowej z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.2 W roku 2020 z tego powodu pracownicy korzystali ze zwolnień lekarskich o 7 461 500 dni więcej, niż w roku 2019.

Skutki stresu dla pracownika

Na poziomie:
fizjologicznym – przyspieszony oddech, zwiększona częstotliwość bicia serca oraz wydzielania hormonów, bezsenność, utrata lub wzmożony apetyt,
poznawczym – trudności z koncentracją oraz zdolnością podejmowania decyzji, skłonność do pomyłek i błędów,
emocjonalnym – niecierpliwość, lęk, gniew,
behawioralnym – agresja, uzależnienia, konflikty, niechęć do pracy, lekceważenie dokonanych ustaleń i przepisów, apatia lub nadpobudliwość,
wypalenie zawodowe.

Pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego, obniżenie dochodów na skutek częstszego korzystania ze zwolnień lekarskich, przymusowych urlopów lub porzucenia pracy.

Skutki stresu dla organizacji:

 • większa wypadkowość,
 • straty ekonomiczne (spadek jakości i wydajności pracy, zwiększona absencja i rotacja pracowników),
 • pogorszenie wizerunku firmy, terminowości wykonywania zadań,
 • utrudnienia w przeprowadzeniu zmian w firmie.

Bóle brzucha, szybkie bicie serca, napięcie, niepokój, bezsenność, złość czy apatia… Brzmi znajomo? Większość z nas częściej lub rzadziej doświadcza podobnych symptomów stresu. W sferze zawodowej przekładać się to może na takie niekorzystne zjawiska jak: trudności w wykonywaniu powierzonych zadań, reagowanie nieadekwatnie do sytuacji (gniew, płacz), unikanie kontaktów społecznych, wzrost absencji chorobowej, frustracja, wypalenie zawodowe. Czy tak być musi? Na szczęście nie, tak być nie musi. Najnowsze badania naukowe dowiodły, że bardziej szkodliwe jest to co myślimy o stresie niż stres sam w sobie. W trakcie szkolenia pracownicy dowiedzą się czym jest stres, jak powstaje, kiedy im służy, a kiedy zaczyna szkodzić. Wspólnie nauczymy się, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach stresowych, tak aby przestały nas stresować, jak redukować nagromadzony stres i być wolnym od napięć.

Bądź bogatszy o wartościowe informacje i dowiedz się, czym jest Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji.

Szkolenie – profilaktyka stresu

CEL SZKOLENIA:

Wykształcenie umiejętności zarządzania stresem a w efekcie podniesienie komfortu i efektywności pracy.

Program szkolenia dobieram indywidualnie do potrzeb klienta.

Proponowane tematy:

 • Stres, jak z wroga zrobić przyjaciela – warsztat zmiany przekonań,
 • Rozpoznawanie i przezwyciężanie pułapek myślowych,
 • Budowanie pozytywnego nastawienia,
 • Praca z emocjami,
 • Siła i odporność psychiczna,
 • Budowanie poczucia własnej wartości,
 • Adaptacja do zmian,
 • Komunikacja w oparciu o porozumienie bez przemocy,
 • Techniki relaksacyjne (odpoczynek, relaks)
 • Techniki oddechowe,
 • Techniki pracy z ciałem,
 • Praktyka uważności – mindfulness,
 • Work-life balance
 • Organizacja i planowanie czasu (porządkowanie, identyfikacja złodziei
  czasu)

Zarządzanie stresem szkolenie odbywa się stacjonarnie lub online.

Podobne wpisy