Wellbeing a bezpieczeństwo pracy

Wellbeing a bezpieczeństwo pracy

Pojęcie „Wellbeing” jest stosunkowo nowe na polskim rynku pracy, jednak coraz częściej się z nim spotykamy. Zacznijmy od wyjaśnienia, co ono w ogóle oznacza.
Dosłowne tłumaczenie słowa wellbeing z języka angielskiego to dobrostan. Można więc powiedzieć, że wellbeing w pracy to stan zadowolenia i równowagi psychicznej, emocjonalnej i fizycznej w miejscu pracy. Obejmuje zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pracowników, takich jak: poczucie bezpieczeństwa, godziny pracy, zarobki, relacje z innymi pracownikami i przełożonymi, a także poziom stresu i wymagania związane z pracą.

Co wpływa na wellbeing w miejscu pracy?

Istnieją różne czynniki, które wpływają na wellbeing w pracy, takie jak: kultura organizacyjna, styl zarządzania, dostęp do zasobów i wsparcia, możliwości rozwoju
i awansu, a także równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Wspieranie wellbeing w pracy ma korzystny wpływ na pracowników, ale również na organizacje.

Przeczytaj również: Badania medycyny pracy.

Wellbeing a wypadki przy pracy

Wellbeing w pracy i wypadki przy pracy są ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony, organizacje dbające o dobrostan swoich pracowników, dostarczające im odpowiednie szkolenia BHP oraz narzędzia do pracy, mogą zmniejszyć ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Z drugiej strony, wypadki i choroby zawodowe mogą negatywnie wpłynąć na dobrostan pracowników, wpływając na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Działania prewencyjne pracodawcy

Dobrym podejściem do poprawy wellbeing w miejscu pracy przy jednoczesnej redukcji ryzyka wypadków jest podejście prewencyjne. Polega ono na identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i ryzyka w miejscu pracy oraz wdrażaniu działań, które zminimalizują ryzyko wystąpienia wypadków.
Pomimo, że pojęcie wellbeing jest stosunkowo nowe, to pracodawca od wielu lat ma obowiązek działać w celu poprawy wellbeing w miejscu pracy i robi to poprzez:
• regularne szkolenia dla pracowników w temacie bezpiecznej pracy i korzystania z narzędzi oraz urządzeń w miejscu pracy
zapewnienie warunków pracy, które są bezpieczne i sprzyjające zdrowiu, takie jak odpowiednia temperatura, oświetlenie i wentylacja, itp.
• zapewnienie odpowiedniego sprzętu i narzędzi, których używanie jest bezpieczne dla pracowników
• zapewnienie właściwych procedur postępowania w przypadku wypadków lub sytuacji zagrożenia
• stała ocena i poprawianie środowiska pracy w celu zminimalizowania zagrożeń i ryzyka dla pracowników
• zapewnienie ergonomicznego środowiska pracy
• regularne badania lekarskie
• zapewnienie środków ochrony osobistej
System zarządzania BHP – pracodawcy powinni wprowadzić system zarządzania BHP, który pozwoli na skuteczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia wypadków przy pracy oraz minimalizację ich skutków. System ten powinien uwzględniać aspekty związane z wellbeing pracowników.
zarządzanie czasem pracy – pracodawcy powinni zadbać o to, aby pracownicy mieli odpowiedni czas na odpoczynek i regenerację sił, co pozwoli na minimalizację ryzyka wypadków przy pracy.

Oprócz powyższych pracodawca może wdrożyć dodatkowe działania, w zakresie wellbeing, takie tak:
• dostosowanie obowiązków pracowniczych do indywidualnych potrzeb i zdolności pracowników
szkolenia z zakresu zarządzania stresem i zdrowia psychicznego – pracodawcy powinni oferować szkolenia i programy pomagające pracownikom radzić sobie ze stresem i poprawić ich zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne ma wpływ na jakość życia, wydajność i bezpieczeństwo pracy
• dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym poprzez elastyczne godziny pracy, urlopy, pracy zdalnej itp.
• zwiększenie autonomii i wpływu pracowników na swoją pracę
• zapewnienie wsparcia społecznego poprzez dobrych relacji między pracownikami i przełożonymi, co może przyczynić się do zmniejszenia stresu i poprawy samopoczucia
• dostarczenie programów i inicjatyw związanych z wellness, takich jak zajęcia sportowe, konsultacje z dietetykami, psychologami, dostęp do zdrowych opcji żywieniowych w miejscu pracy, itp.
• dbanie o rozwój i awans pracowników poprzez szkolenia, wsparcie w rozwoju kariery, itp.

Wprowadzenie powyższych działań pozwoli na zintegrowanie wellbeing z bezpieczeństwem pracy, co przyczyni się do poprawy jakości życia pracowników
i samego środowiska pracy.

Masz pytania? Nie wiesz, w jaki sposób zorganizować bezpieczną pracę w Twoim zakładzie pracy? Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/.

Podobne wpisy