Profilaktyczne posiłki i napoje

Profilaktyczne posiłki i napoje są wydawane nieodpłatnie przez pracodawcę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych.

Co mówią przepisy w zakresie profilaktycznych napojów i posiłków?

Wysiłek fizyczny związany z wykonywaną pracą na danym stanowisku wpływa znacząco na wydajność pracownika i może prowadzić do szybkiego zmęczenia pracownika, a co za tym idzie niekiedy potrzeby wprowadzenia pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów. Pojawia się często jednak trudność z określeniem warunków, w których zasadne jest przydzielenie pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów oraz w jaki sposób i na jakich zasadach można przydzielić pracownikowi profilaktyczne posiłki i napoje.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (r.p.p.n.) pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
– w pomieszczeniu zamkniętym (np. biura, hale produkcyjne), jeśli temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
  • pod ziemią.

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Jak zapewnić wodę pracownikom?


Sposób zapewnienia napojów może być dowolny. Można np. wydawać butelki z wodą w gorące dni lub wystawić dystrybutor z wodą w powszechnie dostępnym miejscu. Istotne jest jedynie to, aby w upalny dzień pracownik w każdej chwili mógł – jeśli zechce – otrzymać napój. Szczegółowe zasady zaopatrzenia pracowników w napoje (ewentualnie także rodzaj napojów) powinny być ustalone z przedstawicielami związków zawodowych lub pracowników.

Jak powinny być podawane dania pracownikom?

Pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

Jaką wartość energetyczną powinny spełniać posiłki?

Pracownicy, których prace są związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) powinni dostawać posiłki przez cały rok (a nie tylko w okresie zimowym). Dla wydatku energetycznego powyżej 2000 kcal nie określa zależności między miejscem wykonywania pracy a wartością zmierzonego wydatku energetycznego. Gdyby zmierzony wydatek energetyczny u pracownika wyniósł 1500 kcal przy wykonywanych pracach na zewnętrz, wtedy zgodnie z r.p.p.n. pracownikowi należałoby zapewnić posiłek profilaktyczny.

Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

Masz pytania?

Z chęcią doradzimy! Odezwij się do nas i poznaj naszą szeroką ofertę szkoleń BHP!

Zapraszamy! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy