Palące tematy a ochrona ppoż.

Zamknij zanim zaśniesz

Zamknij Zanim Zaśniesz to apel do społeczeństwa, aby przed pójściem spać, zamykać drzwi do sypialni.
Ta zwyczajnie prosta czynność, pozwala wydłużyć czas, w którym w zamkniętym pomieszczeniu utrzymują się warunki do przeżycia. Nie pojawia się groźne stężenie tlenku węgla i temperatura nie wzrasta do wartości powodujących zagrożenie życia. Jest to także czas na wybudzenie się i zaalarmowanie służb. Te dodatkowe minuty są bezcenne dla strażaków pędzących na ratunek.

Eksperci na całym świecie zalecają zakup do każdego domu czy też mieszkania – czujki dymu/czujki tlenku węgla (czadu), jak również zakup gaśnicy bądź też urządzenia gaśniczego. Ten zakup może nie tylko zapobiec utracie majątku, ale przede wszystkim uratuje nam życie.

Cichy zabójca – tlenek węgla

palace-tematy-a-ochrona-ppoz2

W Polsce aktualnie trwa sezon grzewczy. Temperatury spadają poniżej zera. Razem z sezonem pojawia się cichy zabójca – tlenek węgla. 

Przyczyną zgonów w czasie pożaru nie jest (jak błędnie uważa wiele ludzi) wysoka temperatura a właśnie zatrucie gazami pożarowymi. Wzrost zgonów spowodowanych zatruciem tlenkiem węglą wzrasta w sezonie zimowym. 

Tlenek węgla jest to bezwonny i bezbarwny gaz. Jest produktem niecałkowitego spalania. Jest silnie toksycznym gazem. Powoduje:

 • ból głowy (przy małych stężeniach),
 • uczucie zmęczenia,
 • silne zawroty głowy,
 • omdlenie,
 • osłabienie,
 • zatrucie (zaczadzenie).

Aby zminimalizować ryzyko zatrucia, należy:

 • wyposażyć się w czujkę tlenku węgla,
 • sprawdzać sprawność wentylacji,
 • wentylować pomieszczenia,
 • sprawdzać stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • reagować na objawy, które towarzyszą ekspozycji na tlenek węgla.

Jako, że tlenek węgla jest lżejszy od powietrza to będzie unosił się do góry. Warto mieć to na uwadze przy montażu czujki tlenku węgla.

Drzwi przeciwpożarowe

Przepisy prawne wymagają stosowania specjalnych drzwi przeciwpożarowych, które ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru w budynku oraz pozwalają na bezpieczną ewakuację

Drzwi przeciwpożarowe to drzwi o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wysokiej temperatury. 

palace-tematy-a-ochrona-ppoz

Są stosowane, np.: w szkołach, biurowcach, galeriach handlowych, akademikach, szpitalach, czyli przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej.

Odporność ogniowa poszczególnych drzwi jest opisana symbolem E I , gdzie:

E- szczelność ogniowa,

I – izolacyjność ogniowa.

Występująca po symbolu E I liczba, np.: EI 60, oznacza, że drzwi zachowują szczelność i izolacyjność ogniową w czasie pożaru przez minimum 60 min.

Dodatkowo, w przypadku drzwi możemy wyróżnić dodatkowy parametr, czyli dymoszczelność (S).

Hydrant wewnętrzny

Umieszczony jest on na wewnętrznej sieci wodociągowej. Hydrant musi być oznakowany zgodnie z Polską Normą,
Szafka hydrantowa z oznakowaniem: Hydrant wewnętrzny (numer referencyjny F002 w ISO 7010).

palace-tematy-a-ochrona-ppoz4
palace-tematy-a-ochrona-ppoz4

Według przepisów wymaga się stosowania hydrantów o średnicy DN25 na każdej kondygnacji w strefach pożarowych:

 1. na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego (od 25 metrów wysokości), z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,
 2. na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
  a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
  b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
  o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1.000 m2
  o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 w budynku niskim.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych należy wykonywać co najmniej raz w roku. Próba ciśnieniowa węża hydrantowego powinna być wykonywana co 5 lat. Warto również przejść odpowiednie szkolenia PPOŻ. Zostań z nami i dowiedz się również jak w razie nagłych sytuacji opracować dokumentację powypadkową – protokół powypadkowy.

palace-tematy-a-ochrona-ppoz

Chcesz być na bieżąco? Skontaktuj się z nami.

Podobne wpisy