,

Dokumentacja BHP w firmie

Dokumentacja BHP w firmie

Obowiązkiem pracodawcy nałożonym przez kodeks pracy jest prowadzenie dokumentacji BHP w swoim przedsiębiorstwie. Poniżej znajduje się spis, dzięki któremu uzupełnisz brakujące dokumenty lub upewnisz się, że niczego w nich nie brakuje.

Podstawowa dokumentacja BHP

Do podstawowych dokumentów BHP, które muszą być w firmie zaliczamy między innymi:

Zarządzenia pracodawcy

W dokumentacji BHP warto posiadać zarządzenia pracodawcy dotyczące tematów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie na przykład:

1) szkolenie pracowników w dziedzinie BHP,
2) przydział odzieży oraz obuwia roboczego,
3) powołanie komisji do spraw BHP.

Zawartość instrukcji – struktura

Dokumentacja powypadkowa to jeden z podstawowych elementów dokumentacji BHP. W segregatorach powinieneś archiwizować takie dokumenty jak:

Wypadki przy pracy – dokumentacja takiego zdarzenia powinna zawierać:

 • wyjaśnienia poszkodowanego,
 • informacje zebrane od świadków,
 • dokumentację medyczną, która potwierdza wystąpienie urazu,
 • protokół powypadkowy,
 • polecenie powypadkowe,
 • rejestr wszystkich wypadków,
 • statystyczną kartę wypadku.

Akta wypadków, które miały miejsce w drodze do pracy i z pracy na przykład:

 • oświadczenia poszkodowanych,
 • informacje złożone przez świadków (jeśli byli na miejscu zdarzenia),
 • dowody policyjne,
 • dokumentacja medyczna,
 • karty wypadku.

Wykazy

 • wykaz prac wzbronionych kobietom (jako załącznik regulaminu jeżeli istnieje),
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym (jako załącznik regulaminu jeżeli istnieje),
 • wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania I pomocy,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Rejestry

 • Rejestr wypadków przy pracy.
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z kartami badań i pomiarów czynników szkodliwych.
 • Rejestr prac, podczas których występuje kontakt z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym czy mutagennym.
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia.
 • Rejestr maszyn i urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu.
 • Książki rewizyjne urządzeń.
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących odbycia szkoleń w dziedzinie bhp.
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.
Sprawdź także:  Praca podczas zwolnienia lekarskiego – konsekwencje dla pracodawcy

Wyniki przeglądów i pomiarów:

 • Obiektów budowlanych,
 • Instalacji elektrycznej,
 • Instalacji odgromowej,
 • Drożności przewodów kominowych,
 • Instalacji gazowej,
 • Natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Natężenia oświetlenia awaryjnego,
 • Sprzętu przeciwpożarowego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/