Jak zostać BHP-owcem?

Szkolenie dla BHP-owca

Jeżeli interesuje Cię zawód BHP-owca, to przede wszystkim musisz wiedzieć, czym jest BHP.

Kim jest BHP-owiec?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy w higienicznych warunkach. Jak się domyślasz, taka osoba potrzebna jest w każdym zakładzie, miejscu pracy. W głównej mierze zajmuje się ona przede wszystkim kontrolowaniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwem w tych kwestiach oraz oceną ryzyka na danych stanowiskach pracy. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód, który wymaga odpowiedniego wykształcenia, kompetencji miękkich i kwalifikacji. Bezpieczeństwo i higiena pracy to szerokie zagadnienia, które wymagają nieustannego śledzenia przepisów. Prawo bowiem ciągle się zmienia
i tym samym każdy bhp-owiec również musi podnosić swoje kwalifikacje – uczestnicząc w kursach
i szkoleniach.

Jak powinna wyglądać ścieżka edukacji przyszłego BHP-owca?

Jedną z możliwości, aby uzyskać tytuł inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy jest ukończenie szkoły policealnej. Na terenie całej Polski działają szkoły policealne, które w większości nie pobierają opłat za kształcenie.
Inną możliwością jest ukończenie studiów na profilu „Inżynieria bezpieczeństwa pracy”.
Uczelnia posiadająca w swojej ofercie dany profil znajduje się przykładowo w Łodzi i jest nią Politechnika Łódzka. Absolwenci takich kierunków mogą dodatkowo dokształcać się na studiach podyplomowych, poszerzając swoje kwalifikacje na przykład w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Jak-zostac-BHP-owcem

Kto może być pracownikiem służby BHP? 

Nie każdy może zostać pracownikiem służby BHP. Informacje na temat wymagań, jakie muszą spełnić kandydaci na to stanowisko, można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z tym dokumentem:

 • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy, 
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
 • średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy. 
 • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy, 
 • średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy, 
 • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp, 
 • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie o specjalności ,,bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp, lub
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp. 
Sprawdź także:  Służba BHP – kiedy jest wymagana i jakie ma obowiązki

Jakie są przykładowe obowiązki pracownika służby BHP? 

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych
  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przestawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Reasumując, zawód pracownika służby BHP jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Na barkach BHP-owca leży życie i zdrowie pracowników danego zakładu, zatem każda decyzja, jaką taka osoba podejmie, niesie za sobą poważne konsekwencje. Pracownik służby BHP musi również pamiętać o poszerzaniu swoich kwalifikacji (na przykład poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach) oraz o tym, aby na bieżąco śledzić zmieniające się prawo. 

Szukasz szkolenia okresowego BHP dla pracowników służby BHP? Dobrze trafiłeś/ trafiłaś 🙂 Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

kto-moze-przeprowadzac-szkolenie-okresowe BHP