Szkolenie BHP pracodawców – co ile lat?

Szkolenie BHP pracodawców – co ile lat?

Zapewne zdajesz sobie sprawę o obowiązku przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników. Wiesz jakie to istotne aby w miejscu pracy panowały warunki zgodne z zasadami BHP i nadzorujesz aby szkolenia odbywały się zgodnie z przepisami prawa pracy.
Ale czy wiesz, że jako pracodawca masz obowiązek:
• znać przepisy określające warunki higienicznych i bezpiecznych warunków pracy,
• odbywać szkolenie BHP wstępne oraz okresowe w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na Tobie obowiązków
Oczywiście są to wytyczne ogólne określone przez prawo pracy. Z istoty samego KP trudno wysnuć co ile lat należy odbywać takie szkolenie, jak długo jest ważne, z jakich elementów powinno się składać.

PIERWSZE SZKOLENIE OKRESOWE

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców, osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, brygadzistów oraz mistrzów należy przeprowadzić w okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Wyjątek od tej zasady został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Otóż, zgodnie z § 15 pkt 5 z pierwszego szkolenia okresowego zwolniona jest osoba, która: przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

OKRESOWE SZKOLENIA PRACODAWCÓW

Okresowe szkolenie pracodawców powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na pięć lat. W związku z tym: ważność Twojego szkolenia wynosi maksymalnie pięć lat. Ta sama zasada dotyczy osób na kierowniczych stanowiskach, brygadzistów oraz mistrzów.

Pamiętaj, że szkolenia BHP nie możesz sobie po prostu „odbębnić”. Przepisy określają formę w jakiej powinny się odbyć. Zgodnie z art. § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: szkolenia okresowe dla pracodawców, kierowników, brygadzistów i mistrzów powinny odbywać się w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego.

Przeczytaj również: środki ochrony zbiorowej a BHP – najważniejsze informacje

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE

Wszyscy wiemy czym jest „kurs” czy „seminarium”. Ale co z tym samokształceniem kierowanym? Czy to oznacza, że samodzielnie możesz zaktualizować wiedzę dotyczącą zasad BHP?
Samokształcenie kierowane stanowi formę szkolenia dzięki której masz możliwość samodzielnej nauki, ale wyłącznie na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. W razie wątpliwości, możesz konsultować się z osobami spełniającymi warunki wymagane dla specjalisty ds. BHP.
Jako pracodawca na pewno zdajesz sobie sprawę, że w aktualnych czasach panuje wieczna gonitwa. Jeżeli wydaje Ci się, że nie znajdziesz czasu na odbycie kursu czy seminarium, samokształcenie kierowane może być dla Ciebie dobrą metodą na zaktualizowanie wymaganej przez ustawodawcę wiedzy.

O czym musisz pamiętać?
Szkolenie okresowe dla pracodawców powinno odbywać się przynajmniej raz na pięć lat. Wiedza dotycząca higienicznych i bezpiecznych warunków pracy powinna być aktualizowana i regularnie przypominana. Jako pracodawca ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników.

Masz pytania odnośnie szkoleń BHP dla pracodawców? Skontaktuj się z nami!

Podobne wpisy