Podręczny sprzęt gaśniczy – fundament bezpieczeństwa pożarowego

Podręczny sprzęt gaśniczy - fundament bezpieczeństwa pożarowego

Podręczny sprzęt gaśniczy to rodzaj urządzeń, z pomocą których możemy szybko i skutecznie zgasić płomienie w zarodku. Cechuje je prosta obsługa, mobilność i dostępność – tak aby osoby będące świadkami zdarzenia mogły użyć ich i podjąć działania zanim pożar się rozprzestrzeni.

Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje i zasada działania

Budowa gaśnic jest bardzo prosta i niezależnie od producenta wygląda tak samo. W poprzek dźwigni umiejscowiona jest zawleczka, którą trzeba usunąć przed użyciem. Następnie trzymając za uchwyt należy nacisnąć górną dźwignię, aby rozpocząć gaszenie. Ważne jest aby drugą ręką trzymać wężyk z dyszą, kierując środek gaśniczy na źródło pożaru. W ten sposób skutecznie użyjesz gaśnicy. Należy również pamiętać, aby w przestrzeniach otwartych podchodzić do pożaru od strony kierunku wiatru.
Przed doborem sprzętu gaśniczego warto skonsultować się z ekspertami z tej dziedziny aby dopasować rodzaj i ilość do realnego zagrożenia i przepisów.
– gaśnice:
• pianowa – jest to zbiornik cylindryczny, w którym znajduje się wodny roztwór środka pianotwórczego oraz zbiornik z gazem napędowym zaopatrzony w zbijak i wężyk zakończony prądownicą zamykaną,
• proszkowa – to również zbiornik cylindryczny zaopatrzony w dźwignię, która uruchamia zawór lub zbijak, a ten z kolei – dodatkową butlę z gazem – wyrzutnikiem (gazem napędowym). Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądownicą przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla),
• śniegowa (CO2) – to zbiornik cylindryczny zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz, oziębiając się do temperatury ok. -78°C.

– koc gaśniczy  – to z kolei materiał wykonany z włókna szklanego, który poprzez izolację pożaru od tlenu, który jest niezbędny do podtrzymywania procesu spalania, gasi skutecznie ogień. Dodatkową zaletą koca gaśniczego jest fakt, że nie powoduje strat i oddziałuje natychmiastowo na niewielkie pożary.

Przeczytaj również: nadzór nad warunkami pracy – Państwowa Inspekcja Pracy

Podręczny sprzęt gaśniczy – dlaczego warto go mieć?

Zarówno bezpieczeństwo w domu jak i w miejscu pracy to jedna z najważniejszych kwestii, o której nie powinniśmy zapominać nawet na moment. Podjęte decyzje i działania świadków zainicjowanego zagrożenia pożarowego mają ogromny wpływ na dalszy rozwój sytuacji. Sprawna i skuteczna akcja gaśnicza zapoczątkowana przez pracownika lub mieszkańca może doprowadzić do minimalnych strat i uratować ludzi oraz mienie. Aby świadek mógł zadziałać musi być odpowiednio przeszkolony oraz mieć swobodny dostęp do sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniej ilości gaśnic.

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Jak powinien zostać rozmieszczony sprzęt gaśniczy?

Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
-w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,
-oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,
-do sprzętu powinien być dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
-sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

-odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
-sprzęt powinien być odpowiednio oznakowany tabliczkami, oraz zawarty w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podręczny sprzęt gaśniczy – konserwacja

Należy pamiętać, że podręczny sprzęt gaśniczy powinien przechodzić coroczną kontrolę przez uprawnioną osobę, która sprawdzi stan techniczny urządzenia. Warto jednak zwrócić uwagę raz na jakiś czas, czy wskazówka na manometrze gaśnicy jest na zielonym polu. Jeśli tak nie jest powinniśmy oddać sprzęt do serwisu, aby  przywrócić go do gotowości. Dodatkowo należy dbać o otoczenie w którym znajduje się gaśnica, aby w przypływie adrenaliny i pod wpływem realnego zagrożenia pożarowego nic nie zakłóciło znalezienia i pobrania gaśnicy.


Podsumowanie

Podręczny sprzęt gaśniczy jest zaprojektowany w taki sposób, aby każdy mógł go obsłużyć.
Gaśnica czy koc gaśniczy to relatywnie bardzo niski wydatek w porównaniu do korzyści, jakie może przynieść jego posiadanie. Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego zawsze warto skonsultować z ekspertem w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej bądź bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie należy w tym wszystkim zapominać o przeszkolonej i świadomej zagrożeń załodze firmy, która będzie potrafiła postąpić zgodnie z zasadami i w bezpieczny sposób poprowadzić akcje gaśniczą do czasu przyjazdu zastępów straży pożarnej.

Jeśli masz pytania dotyczące podręcznego sprzętu gaśniczego lub chciałbyś zapisać się na szkolenie PPOŻ – zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy