Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości podczas szkoleń bhp

Prezentacja, projektor i monolog prowadzącego – czy tak musi wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy? Zdecydowanie nie, najlepszym przykładem są propozycje szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

VR a sposób zapamiętywania

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” – chociaż od czasu, kiedy Benjamin Franklin wypowiedział te słowa, minęły prawie trzy stulecia, nie straciły one na aktualności. Proces zapamiętywania informacji, czyli przenoszenia ich z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, jest możliwy poprzez zastosowanie etapów w przetwarzaniu informacji, takich jak: powtarzanie, zrozumienie, a także przeżywanie. Pamięć proceduralna (a na takiej w głównej mierze się skupiamy przekazując nawyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) jest często badana za pomocą obserwowalnych zachowań (Adams, 1957; Lacey i Smith, 1954; Lazarus i McCleary 1951). Ten rodzaj pamięci przechowuje informacje o tym, jak wykonywać określone czynności i wiedzę na temat umiejętności w codziennym życiu, takich jak np. mycie zębów, jazda na rowerze czy prowadzenie samochodu. Na pewno pierwsze próby każdej ze wskazanych czynności nie były zbyt udane, ale po roku ćwiczeń każdy z nas był w tym znacznie lepszy. Prawidłowa jazda na rowerze wynikała z nauczenia się utrzymywania równowagi. Podobnie może być w przypadku wykonywania pracy w sposób bezpieczny lub zasad udzielania pierwszej pomocy czy postępowania w innych sytuacjach kryzysowych. Za pierwszym razem możemy czuć dyskomfort, zagubienie czy strach, ale z każdym powtórzeniem wykonujemy czynność coraz pewniej.

Statystyki związane z efektywnością szkoleń VR

Jak wynika z opublikowanego przez PWC raportu „Efektywność szkoleń z umiejętności miękkich w firmie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, z ang. The Effectiveness of Virtual Reality Soft SkillsTraining in the Enterprise” z czerwca 2020 roku, osoby uczące się z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości uzyskały do 275 proc. większą pewność w działaniu na podstawie tego, czego się uczyły podczas szkolenia.

Jest to wynik o 40 proc. lepszy niż w przypadku szkoleń tradycyjnych stacjonarnych i o 35 proc. lepszy w porównaniu do szkoleń BHP online. Uczestnicy wykorzystujący wirtualną rzeczywistość byli nawet cztery razy bardziej skoncentrowani na wykonywanych zadaniach niż osoby uczące się przez internet. Dodatkowo można było zaobserwować różnice w czasie wykonywanych szkoleń. W przypadku wykorzystywania VR uczestnicy kończyli szkolenie średnio cztery razy szybciej niż w przypadku konwencjonalnych szkoleń stacjonarnych oraz 1,5 razy szybciej niż w przypadku e-learningu.

Wirtualna rzeczywistość wpływa również na zaangażowanie – uczestnicy byli 3,75 razy bardziej emocjonalnie związani z przekazywanymi treściami od osób, które zdobywały wiedzę w sposób tradycyjny.

Wykorzystanie VR do symulacji wydarzeń w biurze

Te dane mogą być dla wielu z nas przekonywujące, natomiast pytanie, które może się pojawić – jak połączyć kwestie bezpieczeństwa z wirtualną rzeczywistością? Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji, których zakres merytoryczny pokrywa się z programem szkoleń dla różnych grup zawodowych, np. osób kierujących pracownikami, stanowisk robotniczych czy inżynieryjno-technicznych. Wcielając się w określoną postać w aplikacji mamy do wykonania „misję”, która może polegać przykładowo na obsłudze gaśnicy i postępowaniu w przypadku pożaru; udzielaniu pierwszej pomocy osobie, która znajduje się w stanie zagrażającym życiu; poznawaniu zagrożeń, które mogą być obecne w hali produkcyjnej lub biurze.

W wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie zainscenizować takiej sytuacji w realnym życiu, w dodatku na sali szkoleniowej. W trakcie tradycyjnego przekazywania wiedzy pracownik zapoznaje się jedynie z teorią na zasadzie: co by było, gdyby taka sytuacja miała miejsce? Natomiast nie ma możliwości sprawdzenia swoich reakcji, a to właśnie umożliwiają szkolenia VR. Podczas stanu zagrożenia życia poszkodowanego często pojawiają się wątpliwości czy udzielać pierwszej pomocy, a jeśli tak – w jaki sposób. Wielu z nas ma obawy, że zaszkodzi poszkodowanemu lub nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki przeprowadzeniu szkoleń BHP z wykorzystaniem technologii VR istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie obawy zostaną rozwiane.Co jest potrzebne do zrealizowania szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości?

Przede wszystkim aplikacje Virtual Reality kompatybilne z danymi okularami VR. Mając te dwa elementy pracownicy mogą się szkolić z dowolnego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie. Jeśli szkolą się w taki sposób po raz pierwszy, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty w zakresie szkoleń VR.

Dzięki nowym technologiom możemy łatwiej zdobywać wiedzę istotną w życiu zawodowym i prywatnym. Postęp techniki sprawia, że możliwości nauki jest wiele i tylko od nas zależy, którą wybierzemy. Niewątpliwies zkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości uatrakcyjniają formę przekazywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej (na przykład w postaci próbnej ewakuacji ludzi z budynku), a także pierwszej pomocy.

Powyższy artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu ,,Pracownik Samorządowy”, autor: Agnieszka Kuźmicka

Jeśli jesteś zainteresowany/-a szkoleniami z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://ehsconsulting.pl/inne/szkolenia-bhp-w-wirtualnej-rzeczywistosci/

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy