Doświadczenie i wiedza

Przygotowania do kontroli PIP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana przygotowaniem przed kontrolą PIP?

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Chodzi tu w szczególności o przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Kontroli PIP podlegają przede wszystkim:

 • pracodawcy, a w zakresie BHP oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy;
 • podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku:
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
 • kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach;
 • nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji;
 • podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:
 • badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,
 • analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom,
 • inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,
 • udzielanie porad i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy;
 • współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska.

Do kontroli należy się przygotować, jednak bardzo często ciężko to zrobić samemu. Każdy przedsiębiorca ma wiele spraw, które należy skoordynować “na teraz”, a nadchodząca kontrola PIP jest dodatkowym obciążeniem. Oczywiście zapewnienie odpowiedniego stanu BHP w zakładzie pracy jest obowiązkiem pracodawcy, dlatego w tym celu w przypadku gdy firma zatrudnia 100 lub więcej pracowników – pracodawca ma obowiązek powołania Służby BHP. W takim wypadku specjalista ds. BHP wchodzący w skład powyższej służby zajmie się przygotowaniem do kontroli PIP.

Natomiast jeżeli w zakładzie pracy jest poniżej stu pracowników i nie ma z tego powodu założonej Służby BHP, to w tym celu warto skorzystać z usług specjalisty z zewnątrz. Z tego powodu na Twoje życzenie dokonamy jednorazowego audytu, który wykaże wszystkie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wydamy niezależną opinię o stanie BHP w firmie i wskażemy niedociągnięcia, na które Państwowa Inspekcja Pracy zwróciłaby uwagę.

Nasze wynagrodzenie za przeprowadzoną konsultację jest zależne w dużej mierze od przedmiotu kontroli i zastanego stanu BHP. Przykładowo, w sytuacji gdy w Twoim zakładzie doszło do wypadku ciężkiego przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i niezbędne są działania jak: przeszkolenie pracowników, opracowanie instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac – nasze wynagrodzenie będzie wyższe z uwagi na ilość poświęconego czasu. Może okazać się również odwrotnie – brakuje jedynie jednego dokumentu np. oceny ryzyka zawodowego, który sprawnie i w niższej cenie usługi jesteśmy w stanie przygotować.

Przedstawiając ofertę Klientowi, bierzemy pod uwagę: stopień skomplikowania sprawy, przedmiot prowadzonej kontroli organu zewnętrznego, stan dokumentacji BHP, a także ilość działań niezbędnych do zrealizowania. Nasze wynagrodzenie uwzględnia przyjazd do firmy, audyt dokumentacji BHP i akt osobowych pracowników, przygotowanie raportu, obecność podczas kontroli PIP, a także dalsze konsultacje po przeprowadzonej kontroli.

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666