fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

Przygotowanie do kontroli PIP
(Warszawa i okolice)

Obsługa i nadzór BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Audyt BHP w Warszawie

tworzę systematyczny, niezależny oraz udokumentowany audyt

Dokumentacja BHP

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Chodzi tu w szczególności o przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Kto podlega kontroli PIP?

Przede wszystkim:

1. pracodawcy, a w zakresie BHP oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy,

2. podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

Skontaktuj się z nami!


Co może skontrolować PIP?

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.:

Pomagamy w przygotowaniu do kontroli PIP

Do kontroli należy się przygotować, jednak bardzo często ciężko to zrobić samemu. Każdy przedsiębiorca ma wiele spraw, które należy skoordynować “na teraz”, a nadchodząca kontrola PIP jest dodatkowym obciążeniem. Z tego powodu na Twoje życzenie dokonamy jednorazowego audytu, który wykaże wszystkie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wydamy niezależną opinię o stanie BHP w firmie i wskażemy niedociągnięcia, na które Państwowa Inspekcja Pracy zwróciłaby uwagę.

Dzięki Twojemu przygotowaniu, kontrola PIP stanie się jedynie formalnością!

Pomożemy spełnić wymogi prawne prawa pracy i bez nerwów przejść każdą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy!

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę