Rozmieszczenie instrukcji BHP

Rozmieszczenie instrukcji BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Instrukcje bhp mają za zadanie minimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danego zawodu. Dotyczą zarówno miejsc, gdzie występuje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, jak  również używanych maszyn i urządzeń. Dlatego pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią.

Co to instrukcja BHP?

W myśl art. 2374 § 2 K.P. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy mają zapewnić każdemu z pracowników bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wymagania dla instrukcji bhp zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast instrukcje dotyczące konkretnych branż opierają się na rozporządzeniach poszczególnych ministerstw, pod które podlega dana dziedzina.

Przeczytaj również: Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Zawartość instrukcji – struktura

Instrukcje BHP powinny zawierać następującą strukturę:

  • Czynności przed rozpoczęciem pracy;
  • Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
  • Czynności po zakończeniu pracy;
  • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo

Gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?

Przepisy nie precyzują, gdzie należy umieścić instrukcję bhp. Ma być ogólnodostępna dla pracownika. Zazwyczaj umieszczane są np.:

  1. bezpośrednio na danym stanowisku pracy,
  2. przy maszynie / urządzeniu, którego obsługi dotyczy instrukcja,
  3. w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zakładu pracy,
  4. w segregatorze dedykowanym do przechowywania tego typu dokumentów,
  5. w innym ogólnodostępnym miejscu.

Przykładowo obok wyjścia lub gaśnicy zostanie umieszczona instrukcja PPOŻ, natomiast obok urządzenia (komputera) – instrukcja obsługi komputera. Instrukcja stanowiskowa może zostać umieszczona np. w ogólnie widocznej gablocie, a instrukcja pierwszej pomocy – bezpośrednio przy apteczce.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Podobne wpisy