Temperatura w pracy (w biurze czy na hali) – co na to BHP

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy należy do obowiązków BHP pracodawcy. Pracownik może odmówić wykonania obowiązków służbowych, jeżeli pracodawca nie będzie przestrzegał określonych norm. Przepisy regulują minimalną temperaturę w miejscu pracy, ale nie zostały sprecyzowane dla maksymalnej temperatury (pomimo tego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy), jednakże jest również obowiązek zapewnienia zimnych napoi w miejscu pracy przy wysokiej temperaturze.

Wpływ temperatury na człowieka

Zbyt niska temperatura może mieć negatywny wpływ na wydajność pracy, koncentrację, prowadzić do częstych przeziębień i w konsekwencji zwolnień lekarskich. Przebywanie w zbyt niskiej temperaturze może doprowadzić do hipotermii, a w skrajnych sytuacjach nawet do odmrożeń.

Wysoka temperatura również negatywnie wpływa na wydajność pracy ponadto człowiek przebywający dłuższy czas w warunkach podwyższonej temperatury wchodzi w stan tzw. hipertermii, nazywanej również przegrzaniem. Jego objawami są między innymi: bóle i zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, mdłości, zaburzenia świadomości. Efektami przegrzania organizmu bywają nawet utrata przytomności lub problemy z oddychaniem.

Popularna stała się jednak realizacja obowiązków w trybie online z własnego domu, zatem o czym w takich sytuacjach powinien pamiętać pracodawca? Poczytaj o BHP przy pracy zdalnej.

Minimalna i maksymalna temperatura w miejscu pracy

Minimalna temperatura w miejscu pracy została jednoznacznie określona w przepisach prawa – nie może wynosić mniej niż 14°C (chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne) na hali produkcyjnej bądź 18°C w przypadku pracy biurowej (i w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna).

Maksymalna temperatura w miejscu pracy nie została określona przepisami prawa pracy. Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wysiłku fizycznego włożonego do jej wykonania (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). Przyjmuje się, że dla pracy w biurze to 30°C, a dla ciężkiej pracy fizycznej 28°C, a w szczególnych warunkach 26°C. Maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach pracy została natomiast określona w przepisach dla pracowników młodocianych i wynosi ona 30°C.

Napoje chłodzące w miejscu pracy

Przepisy bhp regulują również obowiązek zapewniania pracownikom nieodpłatnie przez pracodawców zimnych napojów, jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których wykonują pracę, przekracza 28°C.  Jeśli pracownicy pracują na powietrzu, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Rodzaj napojów chłodzących, jakie pracodawca powinien dostarczyć pracownikom, zależy od jego decyzji. Może to być zatem woda mineralna, soki, kompot czy np. zimna herbata. Często stosowanym w praktyce sposobem na zapewnienie pracownikom napojów chłodzących jest zainstalowanie w zakładzie dystrybutora z wodą.

Podstawa prawna

Temperatura w pomieszczeniach pracy – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Napoje chłodzące – art. 232 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 ze zm.).

Maksymalna wysokość temperatury w miejscu prac młodocianych – załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Masz pytania w zakresie bezpieczeństwa pracy? Służymy pomocą i wsparciem w zakresie audytu BHP i nie tylko! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy