Doświadczenie i wiedza

Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Czy w Twojej firmie są pracownicy biurowi? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, zapewne będą potrzebowali szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno- biurowych. Na tej stronie znajdziesz kompendium wiedzy na temat i oczywiście zapraszamy Cię do skorzystania z usług EHS Consulting!

Zacznijmy od szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – kiedy jest wymagane, jaki jest jego okres, jaki program, jak długo trwa oraz co najważniejsze – kto takie szkolenie może przeprowadzić?


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Obligatoryjne przeszkolenie z BHP wynika z art. 2373 Kodeksu pracy, którego brzmienie w § 2 jest następujące:
,,Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę”.

Podczas jednych z ostatnich nowelizacji Ustawy Kodeks pracy, wprowadzono przepis informujący o zwolnieniu z obowiązkowych szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych:
Art. 2373 Kodeksu pracy
,,§ 22 Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne”.

Zestawienie kategorii ryzyka można znaleźć na stronach:

 • ISAP SEJM GOV;
 • CIOP.

Natomiast, z dużą pewnością możemy stwierdzić, że konieczność przeprowadzania cyklicznych szkoleń okresowych BHP będzie wpisana jako działanie profilaktyczne w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowiska biurowego.

To przecież głównie podczas szkoleń BHP, pracownikowi są przypominane najważniejsze zasady w zakresie prewencji wypadkowej, zmiany w prawie pracy, czy też postępowanie w przypadku pożaru lub podczas udzielania pierwszej pomocy.

Dlatego wniosek jest jeden – szkolenia okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych są obowiązkowe!

Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno odbyć się do roku od chwili zatrudnienia pracownika, a następne nie mogą się odbywać rzadziej niż raz na 6 lat.

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych powinno być zorganizowane w formie seminarium, kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno trwać minimum 8 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut).

Tak, w ofercie posiadamy e-learningowe szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Koszt szkolenia BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:

 • formy szkolenia – online czy stacjonarnie (w siedzibie klienta),
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za jednego uczestnika jest zazwyczaj niższa,
 • użytego sprzętu podczas szkolenia – w przypadku zastosowania VR lub sprzętu ppoż. – trenażer do wywołania ognia oraz podręczny sprzęt gaśniczy – cena szkolenia będzie wtedy wyższa.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

KONSPEKT SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych obejmuje następujące elementy:

 • wprowadzenie do zasad BHP,
 • omówienie przepisów i zasad BHP niezbędnych do wykonywania pracy,
 • identyfikacja zagrożeń związanych z pracą biurową,
 • metody ochrony przed zagrożeniami,
 • postępowanie w razie wypadków i sytuacji awaryjnych,
 • udzielanie pierwszej pomocy.

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Program szkolenia wstępnego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych obejmuje:

 • wprowadzenie do przepisów i zasad BHP,
 • identyfikację i ocenę zagrożeń w środowisku pracy,
 • zasady ergonomii i bezpiecznego korzystania z wyposażenia biurowego,
 • postępowanie w razie wypadków i sytuacji awaryjnych,
 • udzielanie pierwszej pomocy.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666