Doświadczenie i wiedza

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem BHP dla nauczycieli?

Audyty BHP przeprowadzane są w celu kontroli warunków pracy oraz analizy faktycznego stanu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy panujących w danym zakładzie pracy. Działania te mają na celu zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawienia ich komfortu pracy. Dodatkowo oznaczają one wykonanie szeregu działań dzięki, którym można sprawdzić, czy prowadzone przez firmę strategie marketingowe, a także strategie technologiczne przynoszą oczekiwane rezultaty.

Nauczyciel pełni bardzo odpowiedzialną funkcję, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Dlatego bardzo ważne jest cykliczne przeprowadzanie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także szkoleń z pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania: jak często przeprowadzać szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli, ile trwa szkolenie BHP dla nauczycieli, co zawiera program szkolenia i jak powinno wyglądać.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Nauczyciele są grupą zawodową, której nie można podporządkować do stanowisk robotniczych, inżynieryjno- technicznych, służby BHP, czy pracowników biurowych lub osób kierujących pracownikami. Wynika to z innego narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, a także odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe BHP powinni odbywać raz na 5 lat.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla nauczycieli:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników2
3Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe2
4Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
Razem:minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia.


Kolejnym szkoleniem, na które warto skierować kadrę pedagogiczną to szkolenie z pierwszej pomocy.
W przedszkolu czy w szkole mogą mieć miejsce różne wydarzenia, podczas których niezbędna będzie szybka reakcja w celu udzielenia pierwszej pomocy. Tego właśnie uczymy podczas naszych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Program szkolenia obejmuje m.in.:
• ocenę miejsca zdarzenia;
• ocenę stanu poszkodowanego;
• resuscytację krążeniowo-oddechowa;
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający);
• postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy);
• postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa;
• psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole;
• odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666