Obowiązki pracodawcy na przełomie roku w zakresie BHP

Podpowiadamy o czym musi pamiętać pracodawca na przełomie roku w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy.

Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy

Koniec roku dla przedsiębiorców jest czasem intensywnym. ⏳

To właśnie w tym okresie pracodawcy mają liczne zadania związane z urlopami pracowniczymi m.in. stworzenie planu urlopów na kolejny rok, czy sprawozdania ZUS, PFRON i GUS.

Czy sprawozdawczość obejmuje również kwestie BHP ❓ Podpowiadam w 5 krokach ⬇

1️⃣    TAK. Informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa pracy powinny zostać zamieszczone w Sprawozdaniu o warunkach pracy (Z-10) i przekazane do GUS do 15 lutego za rok poprzedni.

2️⃣    Druk należy przekazywać drogą elektroniczną. W wyjątkowych sytuacjach formularz można wypełnić w formie papierowej i przesłać drogą pocztową na adres wskazany w formularzu.

3️⃣    Wzór formularza oraz  wymagany termin złożenia wniosku znajdziesz pod adresem strony GUS: http://form.stat.gov.pl/formularze/2020/index.htm

4️⃣    Sprawozdanie Z-10 przekazują podmioty wskazane w rozporządzeniu (Dz.U. 2019 poz. 2366), które zatrudniają pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem prac w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznym dla zdrowia).

5️⃣   W celu sprawnej odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, przygotuj takie dokumenty jak: raporty z ostatnich pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, rejestr wypadków przy pracy, rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyniki pomiarów oświetlenia, dane z przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego.

Samo wykonanie raportu nie będzie trwało długo jeśli przygotujesz odpowiednią dokumentację (którą wskazałam powyżej ⬆).

A w wielu przypadkach zebranie odpowiednich dokumentów jest czasochłonne 🕐 Zatem warto opracować i przygotować je z wyprzedzeniem 😉

ZUS IWA – ustalanie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Czy w Twojej firmie zostały sporządzone: protokoły powypadkowe, karty wypadku❓

Czy jest prowadzony rejestr wypadków przy pracy❓

Wymienione dokumenty mogą okazać się przydatne do wypełnienia formularza ZUS IWA, na podstawie którego ustalana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

📍TERMIN

Do 31 stycznia 2021.

📍KTO JEST OBOWIĄZANY

Płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe, w przypadku spełnienia poniższych warunków:

🔎przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę – czyli byłeś płatnikiem składek na to ubezpieczenie przez cały poprzedni rok i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,

🔎w poprzednim roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób (w tym siebie),

🔎31 grudnia poprzedniego roku byłeś wpisany do rejestru REGON.

W celu ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki będą wymagane takie dane jak:

🔎liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku, za który składasz informację ZUS IWA,

🔎liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w ciągu roku, za który składasz informację ZUS IWA,

🔎liczba osób zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na 31 grudnia roku, za który składasz informację ZUS IWA.

O wyżej wspomniane dane warto zapytać pracownika służby BHP w swojej firmie 😉

Analiza stanu BHP

Zanim jutro otworzysz szampana witając Nowy Rok🥂 zapewne przejdziesz do podsumowania mijającego😉

Takie podsumowanie warto przeprowadzić…

… a w BHP nazywamy to „Analizą stanu BHP” 👩‍🏫

Dlaczego warto przeprowadzać analizę stanu BHP❓

✔ służy weryfikacji dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa pracy,

✔ ułatwia zaplanowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy i szkoleń BHP ,

✔ w łatwiejszy sposób możemy wskazać obszary wymagające poprawy, a także mocne strony organizacji,

✔ jest to jeden z obowiązków służby BHP (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy),

Jakie informacje warto zamieścić w analizie stanu BHP❓

✔ dotyczące ilości i rodzaju wypadków przy pracy, a także zastosowanych działań profilaktycznych,

✔ w zakresie chorób zawodowych (stwierdzone przypadki, zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej),

✔ na temat badań środowiska pracy,

✔ w obszarze wykonanych ocen ryzyka zawodowego,

✔ czy w zakładzie są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, jeśli tak – w jaki sposób są prowadzone,

✔ pomieszczeń pracy, maszyn i procesów technologicznych,

✔ przeprowadzonych kontroli zewnętrznych (o ile miały miejsce).

Czy w Twojej firmie wykonywana jest analiza stanu BHP❓

W celu profesjonalnego doradztwa i audytu BHP – skontaktuj się z nami! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy