Podstawowe zasady BHP w biurze

Czy zdajemy sobie sprawę – ile czasu w ciągu całego życia spędzamy w pracy? Zakładając, że pracujemy po 40 godzin tygodniowo – między 20. a 65. rokiem życia, po odliczeniu urlopu – spędzamy  pracy 90 360 godzin co daje nam ponad 10 lat życia!

Biuro wydaje się być najbezpieczniejszym miejscem do pracy. BHP w biurze? Większość pomyśli, że tam powinna się znaleźć jedynie apteczka i gaśnica. Otóż nie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. – biuro również musi spełniać określone wymagania.  Weźmy pod uwagę, że biuro jest najczęściej pomieszczeniem pracy stałej, czyli miejscem, gdzie przebywamy powyżej 4 godzin na dobę! Jest wiele warunków, które muszą zostać spełnione, aby praca w biurze była zgodna z zasadami BHP. Mowa tutaj oczywiście o oświetleniu, przestrzeni czy temperaturze w biurze. 

Już w pierwszym paragrafie rozporządzenia jest mowa o porządku i czystości. Nie jest to dobra wola pracodawcy, ale jego obowiązek. Pracodawca jest również zobowiązany do zapewnienia okresowego remontu i konserwacji pomieszczeń, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracownikom.

O co należy bezwzględnie zadbać?

Pracownikom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do pracy. Jakie powinny być wymiary biura?
Zgodnie z § 19 – ich wymiar reguluje ilość pracujących osób w danym pomieszczeniu. Każda z nich musi posiadać min. 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m 2 wolnej powierzchni podłogi. Jeżeli chodzi o wysokość pomieszczenia, w którym przebywają pracownicy – nie powinno być niższe niż 3 m, chyba że:

  • Założono klimatyzację,
  • W pokoju pracują nie więcej niż 4 osoby i na każdą jest przeznaczone min. 15 m3 wolnej objętości.

W takim przypadku wysokość może być w zakresie 2,5 m – 3 m.
Jeśli strop w pomieszczeniu jest pochyły, wymagania dotyczące wysokości odnosi się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość nie może być mniejsza niż 1,9 m, licząc od poziomu podłogi (par. 20 ust. 5).

Co stosują pracodawcy, w celu zapewnienia pracownikom bardziej kameralnych warunków?

Wprowadzają podział na boksy za pomocą ścianek działowych. Jeżeli chcieliby Państwo wprowadzić takie udogodnienie należy pamiętać, aby ścianki były stworzone z materiału odpornego na rozbicie lub zostały tak osłonięte, aby w razie rozbicia pracownik nie zetknął się ze ścianą i nie został zraniony.

Biuro już jest, ale co z wejściem? Na co należy zwrócić uwagę?

Jeżeli pracownik do miejsca pracy musi dostać się po schodach lub pochylniach – muszą być to konstrukcje bezpieczne, nieśliskie i niepokryte pyłem. Drzwi w biurze muszą być przystosowane do ilości pracowników i zgodne z Polską Normą. Jeżeli w biurze należy zamontować drzwi, które uniemożliwią samodzielne wejście osobom nieupoważnionym – należy wybrać takie, aby można swobodnie bez klucza wyjść z biura.

W jaki sposób powinno być oświetlone pomieszczenie?

Wg. przepisów, pomieszczenia muszą mieć zapewnione odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne. Każde stanowisko powinno mieć zapewnione dostęp do światła dziennego. Okna i inne naświetlenia powinny być skonstruowane tak, aby zapobiegały skraplaniu się pary wodnej. Obowiązkowo należy zadbać o ich czystość oraz zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem – mowa tutaj o roletach, żaluzjach czy zasłonach. Do okien musi być łatwy dostęp – aby można było swobodnie otwierać i zamykać oraz czyścić w razie potrzeby.

WAŻNE!
Niezależnie, czy pomieszczenie jest dobrze naświetlone w sposób naturalny – konieczne jest zamontowanie sztucznego źródła światła.
Natężenie światła w przypadku pomieszczeń sąsiadujących ze sobą nie może się różnić bardziej niż w stosunku 5:1.

Kluczowy w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy może być audyt BHP i stworzenie instrukcji BHP.

Temperatura w biurze – jaka powinna być?

Czas na wentylację i ogrzewanie, czyli warunki pracy w jakich można pracować. 

W pomieszczeniach biurowych pracownicy muszą mieć zapewnioną temperaturę co najmniej 18 stopni Celsjusza. Przepisy nie wskazują maksymalnej temperatury, jaka powinna być w pomieszczeniu, jednak należy pamiętać o zabezpieczenia biura przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze konwekcji, promieniowania czy przewodzenia. Powinniśmy zapewnić wymianę powietrza, jednak w stopniu ograniczonym przez napływem chłodnego powietrzna. 

W biurze można zainstalować klimatyzację lub wentylację mechaniczną w celu doprowadzenia powietrza, jednak musi być ona oczyszczona z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia, nie można powodować przeciągów, wyziębienia czy przegrzania pomieszczenia. Nawiewy nie powinny być skierowane bezpośrednio na stanowisko pracy. Pracujące urządzenia muszą być poddawane okresowym przeglądom oraz konserwacji. Należy zwrócić uwagę na rozprzestrzenianie się hałasu i drgań ww. urządzeń. 

W przypadku montażu wentylacji z recyrkulacją powietrza, ilość powietrza świeżego nie można być mniejsza niż 10% ogólnej wartości wymienianego powietrza. 

Na podstawie powyższej publikacji widzimy, że przepisy BHP należy stosować w każdym miejscu, gdzie jest świadczona praca, nawet jeśli nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. Tej tematyce poświęciliśmy również osobny artykuł – ile powinna wynosić temperatura otoczenia w biurze?

Jesteś pracodawcą i chciałbyś zweryfikować warunki w swoim biurze? Audytujemy, doradzamy i szkolimy!

Odezwij się do nas: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

podstawowe-zasady-BHP-w-biurze

Podobne wpisy