BHP na basenie

BHP na basenie

Do podstawowych zasad bezpieczeństwa na basenie zaliczamy:

 1. chlorowanie lub ozonowanie wody,
 2. dbałość o higienę w szatniach,
 3. regularne wycieranie podłogi, które wynika z wymogów sanitarno-epidemiologicznych i ma na celu ograniczenie wypadków.

Dodatkowo za bezpieczeństwo klientów na terenie obiektu odpowiadają jego pracownicy, czyli:

 1. kadra zarządzająca obiektem,
 2. personel pracujący poza płytą basenu np. w recepcji,
 3.  wyspecjalizowana kadra na basenie,
 4.  osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku.

Oczywiście powyżej wspomniani pracownicy zatrudnieni w pełnym, a często też w zwiększonym wymiarze godzin pracy narażeni są na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Kogo obowiązują przepisy bhp na basenie?

Osoby pracujące na płycie basenu:

 • ratownicy wodni,
 • osoby prowadzące zajęcia z dziećmi,
 • instruktorzy zajęć rekreacyjnych,

w czasie pracy oddychają powietrzem nasyconym chlorem lub ozonem, dodatkowo pracują w warunkach o podwyższonej temperaturze, kwalifikowanych jako szkodliwe i uciążliwe. Dodatkowo nie zapominajmy o zagrożeniach spowodowanych występowaniem czynników biologicznych, na przykład kontaktu z krwią lub innymi infekcjami zakaźnymi, w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy serwisu sprzątającego, którzy doświadczają zagrożeń ze strony środków czystości o silnym działaniu i wdychanych oparów z tych środków. Ta grupa pracowników serwisowych wymaga wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, gdzie istotną rolę odgrywać będą:

 • ochrony oczu i twarzy w postaci dedykowanych dla tej branży maseczek ochronnych
 • odpowiednie do wykonywanych czynności rękawice zabezpieczające dłonie pracownika przed urazami i zanieczyszczeniami.

Zagrożenia z jakich doświadczają osoby pracujące w strefie SPA mają związek z kontaktem ze skórą klientów, przez co niewątpliwie narażone są na zagrożenia biologiczne. Podczas różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych, produkowane są odpady (także biologiczne), które należy w bezpieczny sposób utylizować. Również ważnym czynnikiem charakteryzującym pracę w gabinecie/strefie SPA jest wysokość temperatury w pomieszczeniu ponieważ temperatura odpowiednia dla klienta, nie zawsze oznaczać będzie komfort pracy osoby wykonującej zabieg. Bardzo ważne jest zatem utrzymanie odpowiedniego stanu BHP oraz przygotowanie oceny ryzyka zawodowego i regularne szkolenia mające na celu budowanie świadomości personelu. Zasady jakimi powinni kierować się pracownicy SPA to:

 • zachowanie czystych rąk poprzez częste mycie, przy wykorzystaniu odpowiednich środków,
 • stosowanie przyłbic osłaniające twarz, przystosowane do pracy w gabinetach spa i kosmetycznych lub maseczki zasłaniające usta i nos
 • korzystać z rękawic jednorazowego użytku,
 • czyścić i dezynfekować sprzęt po każdym użyciu.

Podstawowe wymagania i środki bezpieczeństwa na basenie

Każdą osobą podejmującą pracę, niezależnie od branży musi spełnić wymagania wynikające z przepisów BHP. Dotyczy to również odpowiednich dokumentów:

Aktualne szkolenie BHP

 1. wstępne szkolenia BHP w dniu zatrudnienia
 2. okresowe szkolenia BHP.
 • Aktualne badania medycyny pracy
 • Odpowiednie uprawnienia
 • Dodatkowo pracodawca musi zapewnić pracownikom oceny ryzyka zawodowego

Szkolenia rekomendowane dla konkretnych pracowników:

 1. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli osoba wyznaczona jest do udzielania pierwszej pomocy)
 2. szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego – rekomendowane dla kadry kierowniczej
 3. szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy – rekomendowane dla kadry kierowniczej, ratowników wodnych, trenerów, masażystów, a zwłaszcza osób sprzątających i konserwatorów obiektu.

Oznakowania

Jednym z ważnych elementów składowych, które mają niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Powinno ono w czytelny oraz jednoznaczny sposób komunikować lub ostrzegać o czynnikach, sytuacjach i zachowaniach, które mogą powodować utrudnienia bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia jego użytkowników. Oznakowanie lub jego brak stanowić może istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków na basenie.

Instrukcja BHP dla pływalni

Na obiekcie powinny być umieszczone instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z pływalni. Najważniejszą rolą instrukcji BHP i oznakowań jest zapobieganie nieszczęśliwym wydarzeniom podczas przebywania na basenie.

Drogi ewakuacyjne

Basen i obiekt SPA, tak jak i inne obiekty użyteczności publicznej muszą mieć wyznaczone drogi ewakuacyjne. Odpowiednio umieszczone znaki ewakuacyjne zdecydowanie ułatwiają szybką oraz bezpieczną ewakuację. Dzięki specjalnemu wykonaniu są one widoczne nawet w nocy. Pamiętać należy, że o powodzeniu ewakuacji decydują również inne zasady. Wyłącznie skoordynowane działania zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia budynku w odpowiednią liczbę gaśnic określonego rodzaju. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podkreśla, że gaśnice muszą zostać umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie wskazują rodzaj zastosowanych gaśnic oraz miejsc, w których powinny one zostać umieszczone.

Pierwsza pomoc

Punkt Pierwszej Pomocy jest niezbędną częścią systemu pierwszej pomocy na obiekcie o charakterze sportowo-rekreacyjnym. System ten ściśle wiąże się z wyposażeniem obiektu w apteczki pierwszej pomocy pozwalające na szybkie przeprowadzenie czynności ratowniczych. Punkt Pierwszej Pomocy dla basenów powinien być wyposażony z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń występujących na pływalniach, basenach oraz na innych obiektach rekreacyjnych.

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym pojedynczych osób, przed niebezpieczeństwami. Przykładem jest samoprzylepna taśma podłogowa: ostrzegawcza i antypoślizgowa. Śliska powierzchnia, schodki, wejścia, zejścia i to właśnie miejsca zastosowania podłogowych taśm ostrzegawcze. Dla przykładu taśma posiada kilka ważnych cech:

 • idealnie sprawdza się na gładkich i mokrych powierzchniach wyznaczając granice stref
 • doskonała dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdza się jako znak niebezpieczeństwa
 • niezawodna dla ruchu niskiego, średniego lub dużego
 • potrzebna, tam gdzie należy znakować: wejścia, przejścia, schodki, ścieżki, rampy, stoki, pojazdy, maszyny, tarasy, schrony
 • trwała, bardzo odporne na zużycie i rozdarcia
 • uwzględnić trzeba wymagania instalacyjne – podłoże musi być czyste, suche i wolne od olejów i pyłów
 • do instalacji nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna
 • mocna, trwała spoina, utrzymująca produkt na miejscu.

Oczywiście jest dużo więcej zasad i przepisów BHP dotyczących basenów. Mieszczą się one natomiast w zakresie przepisów dotyczących wielu różnych zakładów pracy.

Masz pytania? Nie wiesz, w jaki sposób zorganizować bezpieczną pracę na basenie?

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy