Kiedy szkolenie BHP?

Kiedy szkolenie BHP?

.Kiedy decydujesz się na zatrudnienie nowego pracownika, zdajesz sobie sprawę z obowiązków, które na Tobie spoczywają. Jednym z nich jest oczywiście: szkolenie BHP. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym szkolenie BHP musi być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika.

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA PO ZAWARCIU STOSUNKU ZATRUDNIENIA

Nic nie stoi na przeszkodzie abyś zapewnił szkolenie w pierwszym dniu pracy po podpisaniu umowy o pracę. Istotnym jest aby nie dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez posiadanej przez niego wiedzy na temat zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obowiązujących w miejscu pracy.

Przeczytaj również: jak wygląda szkolenie BHP?

OBOWIĄZEK DOPILNOWANIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatrudniając nową osobę, masz obowiązek dopilnować aby szkolenie odbyło się przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Oznacza to, że Ty jako pracodawca nie jesteś zobowiązany do przeprowadzania szkolenia BHP osobiście. Jeżeli nie posiadasz osoby odpowiednio wykwalifikowanej w tym zakresie, zapraszam do kontaktu.

PRZEDE WSZYSTKIM CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO

Oczywistym faktem jest, że łatwiej by było od razu zapoznać pracownika z czekającymi na niego obowiązkami. W Polsce w obojętnie którym zakładzie produkcyjnym szkolenie BHP obejmuje całą masę zagadnień. Wstępne szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy zwykle trwa około dwóch godzin.
Warto podkreślić, że przeprowadzając szkolenie BHP należy pamiętać aby nie przekazywać wiedzy w sposób fragmentaryczny i jednocześnie starać się przykuć uwagę słuchających. Pracownicy powinni wynieść jak najwięcej ze szkolenia aby zgodnie z przepisami: posiadać dostateczną znajomość zasad higienicznych i bezpiecznych warunków pracy obowiązujących w danym zakładzie.

SZKOLENIE WSTĘPNE A SZKOLENIA OKRESOWE

O tym jakie szkolenie należy przeprowadzić dla nowego pracownika mówi przede wszystkim prawo pracy. Warto jednak podkreślić, że jednorazowe szkolenie BHP nie wystarczy, ponieważ pracodawca zobowiązany jest również do: okresowych szkoleń.
Wyobraźmy sobie mężczyznę zatrudnionego w określonym zakładzie dziesięć lat temu. Przed rozpoczęciem pracy został wdrążony w zasady BHP oraz ogólną wiedzę na temat tego jak należy postępować w miejscu pracy. Czy gdyby nie szkolenia okresowe BHP, pracownik zatrudniony dziesięć lat temu pamiętałby choć ułamek ze szkolenia wstępnego?
Oczywiście, że nie.
O ile obowiązki pracownicze są regularnie powtarzane, z wiedzą na temat zasad higienicznych i bezpiecznych warunków pracy jest inaczej.

WYJĄTEK OD ZASADY

Nie musisz przeprowadzać szkolenia wstępnego u pracownika, z którym nawiązujesz kolejną umowę o pracę w zakresie wykonywania obowiązków na stanowisku, które zajmował u Ciebie na podstawie poprzedniej umowy o pracę. Osoba była już szkolona z zakresu wiedzy wstępnej z zasad BHP kiedy zatrudniałeś ją po raz pierwszy. Obowiązuje Cię więc jedynie przeprowadzenie szkoleń okresowych w celu aktualizacji posiadanej przez pracownika wiedzy.

Zajrzyj także do poprzedniego wpisu i dowiedz się, ile trwa szkolenie BHP.

O czym musisz pamiętać?

Szkolenie BHP musi odbyć się przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Pamiętaj, że to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów prawa pracy, ale bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Podobne wpisy